Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret (matrikkelen). 

Hovedvilkår for grensejustering

Slik søker du om grensejustering

 1. Bestill situasjonskart 
 2. Send rekvisisjon til kommunen 
 3. Legg ved: 
  1. Situasjonskart som viser hvilken endring du ønsker
  2. Gyldig firmaattest, hvis et firma eier eiendommen
 4. Send søknad til postmottak@lillestrom.kommune.no

Hva skjer videre?

 1. Vi mottar rekvisisjonen og sjekker at vilkårene er oppfylt.
 2. Landmåler i kommunen sender deg og naboene varsel med tid og sted for oppmålingsforretningen. Dere skal motta varselet minimum fjorten dager før oppmålingsforretningen skal holdes.
 3. Ved oppmålingsforretningen påviser partene de nye grensene. Landmåleren fra kommunen merker og måler inn de nye grensene.
 4. Ved oppmålingsforretningen blir grensene etter grensejustering klarlagt, merket og oppmålt.
 5. Vi registrerer de nye grensene i matrikkelen (eiendomsregisteret).
 6. Vi sender matrikkelbrev til de berørte partene.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Saksbehandling for oppmålingsforretning av grensejustering er inntil 16 uker.

Om vinteren kan det være vanskelig å få god nok oversikt over grenser og grensemerker på grunn av snø og is på bakken. «Vinter» er definert som perioden 1. november til 15. april. Landmåleren i kommunen vurderer om det er mulig å gjennomføre oppmålingsforretningen, og utsetter eventuelt til det blir mulig.

Fristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 1. november til 15. april. 

Hva koster det?