Ny kommuneplan og bygge- og deleforbud i LNF-områder.

Ny kommuneplan for Lillestrøm kommune ble vedtatt 14.juni 2023. Den gjelder for alle bygge- og delesaker fra den ble vedtatt. Den nye kommuneplanen inneholder endringer i blant annet krav til utnyttelsesgrad og minste uteoppholdsareal, og medfører særlig endringer for eiendommer i tidligere Fet og Sørum kommuner. Se de nye bestemmelsene.

Samtidig ble det vedtatt å gjøre endringer i flere av bestemmelsene og legge disse ut på ny høring. Dette medfører at det er et totalt bygge- og deleforbud i LNF-områder fram til nye bestemmelser blir vedtatt. Les mer om bygge- og deleforbudet og hvilke bestemmelser som skal på ny høring.

Førstegangsseksjonering

Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen.

Reseksjonering

Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom. Du kan søke om reseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke. 

Seksjonering av uteareal

Søk om enerett til en del av uteareal i en seksjonerings- eller reseksjoneringssak.

Slette seksjonering

Når du sletter en seksjonering på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendom.