Informasjon om koronavaksine

Ferieavvikling på byggesaksavdelingen

Byggesaksveiledningen ha redusert åpningstid i juli måned. Telefonvakt er åpen tirsdager og torsdager mellom 09.00 - 11.00. 
Slik kontakter du oss

Førstegangsseksjonering

Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen.

Reseksjonering

Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom. Du kan søke om reseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke. 

Seksjonering av uteareal

Søk om enerett til en del av uteareal i en seksjonerings- eller reseksjoneringssak.

Slette seksjonering

Når du sletter en seksjonering på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendom.