Krav for sletting av seksjonering

 • Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere).
 • Det må foreligge samtykke fra panthavere til sletting.

Erklæring om gyldig sameie

Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn èn person er hjemmelshaver i sameiet, må det legges ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.

Aktuelt regelverk

Tinglyste heftelser

Hvis det er tinglyst eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

Pant er sikkerhet for et økonomisk krav, som er tinglyst i grunnboken.
En urådighet tinglyses i grunnboken, og innebærer at eier ikke kan bestemme fritt over eiendommen.

Kontakt kartverket om tinglyste heftelser

Slik søker du

 1. Fyll ut skjemaet
 2. oppheving av seksjonering.pdf
  Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet
  Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være bekreftet rett kopi og kan ikke være eldre enn 6 måneder.
 3. Send skjemaet
  Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte.
  Vi må ha originale signaturer, derfor kan søknaden ikke leveres digitalt.
  Postadresse: Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm
  Besøksadresse: Rådhuset, Jonas Lies gt 18, 2000 Lillestrøm

Saksbehandlingstid

Du får svar innen 6 uker.

Mer om seksjonering