Slik søker du om reseksjonering

 1. Fyll ut skjema for reseksjonering

 2. Legg ved situasjonskart over eiendommen

  Leveres i 2 eksemplarer!

  Situasjonskart er et kart som viser:

  • Grensene til eiendommen
  • Omrisset av bebyggelsen
  • Gårdsnummer og bruksnummer (gnr/bnr)

  Situasjonskart kan du bestille via nett
  Bestille situasjonskart
  eller ring våre kundebehandlere på Servicesenteret på telefon 66 93 80 00 (tastevalg 1)
  Situasjonskart er gratis.

 3. Legg ved plantegninger for seksjonene som endres

  Leveres i 2 eksemplarer!

  Plantegningene må vise:

  • En avgrensning av de ulike seksjonene og forslag til seksjonsnummer
  • Gårdsnummer og bruksnummer (gnr/bnr)
  • Hva de ulike rommene skal brukes til

  Dersom deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må dere markere dette i plantegningene. Eksempler på tilleggsdeler er terrasser, boder og garasjer. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer.

  Hvis du ikke skal endre på grensene inne, kan du se bort fra dette punktet.

  Du finner plantegninger fra tidligere byggesaker i innsynsportalen, eller i kundesenteret vårt. Du kan også lage egne plantegninger, eller få en arkitekt til å tegne dem for deg.  

 4. Bestill godkjent seksjoneringssøknad hos Kartverket

  Kontakt Kartverket og bestill den eksisterende tinglyste seksjoneringssøknaden. Den skal legges ved den nye søknaden.

 5. Bestill samtykke fra bank eller megler

  Har du pant eller en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket.

  Kontakt Kartverket

  Du trenger kun samtykke fra den som eier pantet, vanligvis banken din, I følgende tilfeller:

  • Du skal overføre deler av din seksjon til en annen seksjon, eller til fellesarealet
  • Din seksjon slås sammen med en annen, og din seksjon blir slettet
  • Din seksjon slås sammen med en annen, og den andres seksjon blir slettet
  • Din seksjon får en endret brøk (teller), som reduserer prosentandelen du eier i sameiet
  • Din seksjon endrer formål fra bolig til næring, eller næring til bolig

  Du trenger samtykke fra den som eier en urådighet/tinglysingssperre i alle tilfeller.

 6. Lever søknadsskjemaet med vedlegg 

  Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Dere kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer. 

  Postadresse: postboks 313, 2001 Lillestrøm
  Besøksadresse: Jonas Lies gt 18, 2000 Lillestrøm

Hva koster det?

Du finner priser i Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk

 • Pris for saksbehandling etter seksjoneringsloven, se § 2-3
 • Pris for oppmåling av utearealer etter matrikkelloven, se § 3-1.2
 • I tillegg kommer tinglysingsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser

Saksbehandlingstid

Du får svar innen 12 uker.

Er ikke eiendommen seksjonert fra før?

Er ikke eiendommen seksjonert fra før, er det førstegangsseksjonering du må søke om.
Les mer om førstegangsseksjonering

Mer om seksjonering