Slik søker du

 1. Fyll ut skjema for førstegangsseksjonering

  Søknad om seksjonering

  • Alle som er medeiere til eiendommen skal skrive under på seksjoneringssøknaden.
  • Hvis ikke de som eier eiendommen signerer i skjemaet, må du legge ved en original fullmakt.
  • Festet eiendom: Både eier og fester må skrive under.
  • Firmaeiendom: Original firmaattest som ikke er eldre enn 1 år må legges ved.
  • Det må sendes inn to eksemplarer.


  Veiledning til utfylling av seksjoneringssøknad

 2. Legg ved situasjonskart over eiendommen

  Leveres i 2 eksemplarer!

  Et situasjonskart er et kart som viser:

  • grensene til eiendommen
  • omrisset av bebyggelse
  • gårdsnummer og bruksnummer (gnr/bnr)

  Du kan også søke om seksjonering av utearealer sammen med seksjonering av bygningen.
  Les mer om seksjonering av uteareal

  Situasjonskart kan du bestille via nett «bestill situasjonskart»
  eller ring våre kundebehandlere på Servicesenteret på telefon 66 93 80 00 (tastevalg 1).
  Situasjonskart er gratis.

 3. Legg ved plantegning for alle etasjene

  Leveres i 2 eksemplarer!

  Plantegningene må inneholde:

  • Markering av de ulike seksjonene (kan markeres med ulik farge)
  • Forslag til seksjonsnummer
  • Gårdsnummer og bruksnummer
  • Informasjon om hva de ulike rommene skal brukes til. Alle boliger skal ha stue, kjøkken, bad og WC. Disse rommene skal ligge innenfor hoveddelen.

  Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må du markere dette i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddel av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje utenfor leiligheten din. Marker tilleggsdelen med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegning.

  Du finner plantegninger fra tidligere byggesaker i innsynsportalen, eller i kundesenteret vårt. Du kan også lage egne plantegninger, eller få en arkitekt til å tegne dem for deg.

 4. Fordel de nye seksjonene

  Hvis det er flere som eier eiendommen, og dere skal eie en seksjon hver, kan dere fordele de nye seksjonene. Hvis dere ikke gjør dette, vil alle eie en del av alle seksjonene.

  Skjema for fordeling av seksjoner

 5. Lag vedtekter til sameiet

  For at kommunen skal kunne opprette et eierseksjonssameie må du lage vedtekter for sameiet. Minstekravet til vedtektene er at det står hvilken eiendom vedtektene gjelder for, og hvor mange som skal sitte i styret. Vi anbefaler å lage vedtekter som inneholder mer enn minstekravet.  

 6. Tinglysningssperre

  Har du en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket.

  Kontakt Kartverket om tinglysningssperre

 7. Lever søknadsskjemaet med vedlegg

  Lever søknadsskjemaet (to eksemplarer) med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, siden vi må ha originale signaturer. 

  Postadresse: postboks 313, 2001 Lillestrøm
  Besøksadresse: Jonas Lies gt 18, 2000 Lillestrøm

Hva koster det?

Du finner priser i Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk

 • Pris for saksbehandling etter seksjoneringsloven, se § 2-3
 • Pris for oppmåling av utearealer etter matrikkelloven, se § 3-1.2
 • I tillegg kommer tinglysingsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser

Saksbehandlingstid

 • Seksjonering av eiendom 12 uker
 • Oppmåling 16 uker

Er eiendommen allerede seksjonert?

Er eiendommen allerede seksjonert, er det reseksjonering du må søke om. 

Les mer om reseksjonering

Mer om seksjonering

Seksjonering av uteareal
Reseksjonering
Slette seksjonering
Deling av eiendom eller tomt
Oppmåling av eiendom