Kartportal

Her kan du se detaljerte kartdata, arealplaner og en rekke temakart for Lillestrøm kommune.

Bestille situasjonskart

Situasjonskart skal benyttes ved bygge- og delesaker og må bestilles fra oss. I noen tilfeller holder det med forenklet situasjonskart.