Adressering

En adresse består av:

  • Et gatenavn
  • Et gatenummer og eventuelt bokstav
  • Et bolignummer
  • For gårdsbruk kan det også være aktuelt med gårdsnavnet som del av adressen

Les om offisielle adresser på kartverket.no

Adressemerker / boligmerker

Alle leiligheter i hus med flere boenheter har sin egen unike adresse. Hver leilighet har derfor et bruksenhetsnummer (bolignummer) som beskriver hvor i oppgangen leiligheten ligger.

Når du har funnet ut hva som er riktig bolignummer til boligen din, må du skaffe boligmerker til å feste på eller ved ytterdøren din. Du må sørge for at merket er godt synlig for besøkende. Du kan også feste et merke på postkassen din.

Det er ikke lenger mulig å bestille gratis merker da Kartverket har sluttet å tilby denne tjenesten. Kartverket anbefaler å bestille merker eller dørskilt hos en profesjonell aktør.

Les mer om boligmerker hos Kartverket.

Hvem har ansvar for merking av bruksenheter?

Ansvaret ligger hos eier, fester, beboer eller tiltakshaver. Dette er forankret i Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) og Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften).

Får jeg ny adresse?

Adressering blir vurdert samtidig som byggesaksvedtaket blir ført i matrikkelen. Hvis det er behov for ny eller endret adresse vil det skje etter at du har fått vedtak om byggetillatelse.

Omadressering kan også være et resultat av bygningsendringer i nabolaget.

Kan jeg bytte adresse?

Dersom det stadig er feilleveranser eller taxi og lignende ikke finner frem, tar du kontakt med oss, så vurderer vi hva som kan gjøres.

Adressene registreres i Matrikkelen med koordinater. Koordinatene benyttes av brann- og redningsetatene (og andre som bruker GPS) for å finne frem. Derfor kan man ikke «lage seg» egne adresser. Disse vil ikke finnes i noe register og man vil få problemer med postombæring, flyttemelding, uttrykninger med mer.

Etter Matrikkelforskriften skal man ha adresse til den veien eller gata man har adkomst fra.

Bolignummer

Se hovedprinsippene for å finne riktig bolignummer til boligen din.

Bolignummer består av én bokstav og 4 tall.
Bokstaven forteller om boligen ligger i hovedetasje, underetasje, kjelleretasje eller loft. De to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i. De to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre med klokka når man kommer opp trappa.

Bolignummer «H0203» betyr at boligen ligger i andre etasje, og er den tredje boligen i etasjen fra venstre (sett fra hovedinngangen/oppgangen).

Hva gjør jeg ved flytting?

Når du flytter, skal bolignummeret oppgis på flyttemeldingen til Skatteetaten.

I forbindelse med tinglysing av boretter skal også bolignummeret oppgis.

Trenger du hjelp til å finne bolignummeret ditt?

Kontakt oss og vi hjelper deg med å finne bolignummeret ditt:

epost: Servicesenter@lillestrom.kommune.no
telefon: 66 93 80 00
oppmøte: Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Vi hjelper deg også med tildeling av bolignummer.

Aktuelle lenker