Klage på vedtak i byggesak

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

Byggetilsyn

Oppfølging av byggetillatelse