Meld i fra om ulovlig byggearbeid

Hvis du vil melde fra om ulovlige forhold, gjør følgende:

  1. Snakk med ansvarlig for byggearbeidene
  2. Sjekk kommunens innsynsløsning om det er gitt tillatelse til arbeidet. Kontakt eventuelt saksbehandler i byggesaken hvis du er i tvil
  3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt
  4. Meld fra hvis det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at arbeidene er ulovlige

Bygger naboen din uten at du har blitt varslet?
Les mer hos Direktoratet for byggkvalitet

Vi trenger:

  • beskrivelse av det mulig ulovlige tiltaket
  • adresse for tiltaket
  • gjerne gårds- og bruksnummer
  • gjerne bilder
  • eventuelt marker tiltaket på et kart

Dersom det avdekkes en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, vil vi kontakte eieren av eiendommen.

Send dokumentasjon til byggesak-ulovlighet@lillestrom.kommune.no.

All informasjon i brevet vil være offentlig og tilgjengelig på kommunens nettsider i innsynsløsningen.

Ønsker du å være anonym, kan du sende anonymt brev per post.

Lenker