Historien bak ordførerkjedet til Lillestrøm kommune

1. januar 2020 ble Fet, Sørum og Skedsmo slått sammen til én kommune; Lillestrøm kommune. Selv om kommunen er ny, har de tre kommunene lange og stolte tradisjoner. Og det er denne historien det nye ordførerkjedet forteller om.

Et ordførerkjede er et kjede som bæres av sittende ordfører i landets kommuner. Det er utsmykket med kommunevåpen og symboler som representerer de ulike kommuners særpreg. Kjeder som maktsymbol går langt tilbake i tid, men i norsk sammenheng er ordførerkjedene et etterkrigsfenomen inspirert av tradisjoner fra andre land.

Miljøvennlige og høye ambisjoner

Bak ordførerkjedet står gullsmedene Dag A. Sandberg fra Lillestrøm og Sigmund Espeland fra Årnes.

Christian Wangberg/Lillestrøm kommuneVi ville lage et stilrent, moderne kjede med historiske symboler. Ikke for jålete, for vi har en tøff historie. Dette vil kle enhver representant for Lillestrøm, sier Dag A. Sandberg.

Det er brukt mest mulig miljømessige produksjonsmetoder, med resirkulert 925 sølv og blyfri emalje. Et ordførerkjede skal henge og passe pent til enhver kropp. Derfor er det lagt mye arbeid ned i at alle vinkler skal binde kjedet pent sammen.

Innbyggernes kjede

Det er ordføreren som bærer kjedet. Men ordfører Jørgen Vik er han opptatt av at dette er et kjede som tilhører alle innbyggere i Lillestrøm kommune.

Når jeg bærer kjedet, bærer jeg det på vegne av alle innbyggere i Lillestrøm. Kjedet forteller og minner oss om vår felles historie og den nye kommunen, sier han.

Ordfører med kjede

Kjedet har kostet i underkant av 200.000 kroner å produsere, som utgjør rundt to kroner og tjue øre per innbygger.

Dette betyr symbolene på ordførerkjedet

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

Hovedsmykket og kommunevåpenet viser Stokkebåtene som er symbolikk fra funn i Sørum for 2200 år siden av en gammel stokkebåt. Emaljert i blått.
Anno 2020 står på hver side av hovedsmykket. Året var da Lillestrøm kommune ble etablert etter sammenslåing av Fet, Sørum og Skedsmo kommuner.

Lensestokker med jernbeslag

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

Lensestokker med jernbeslag utgjør leddene. Stokkene ble satt sammen i lenker for å holde tømmeret på plass. Tømmeret ble fraktet med lensebåter videre til sagbruk, helt ned til Halden.

Sagblad

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

Sagblad fra sirkelsaga ble satt i bruk etter at dampmaskinene kom. Det var dampsager flere steder i kommunen og flere av dem var i Lillestrøm by.

Tømmerfløter

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

En tømmerfløter er med. Området ble befolket på grunn av arbeid rundt tømmer og fløting i elvene, sørlig ved Glomma.

Krutthus og kanon

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

Krutthus og kanon fra Blaker skanse, som er et forsvarsanlegg fra 1682. Skansen ble brukt i kampen mot svenskene i den Nordiske krig i 1718.

Fisk

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

Fisk fra vassdragene i kommunen, samt Øyeren, som har det mest artsrike vannsystemet i Norge med 25 fiskearter.

Kirkespir

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

Kirkespir fra gamle Imshaug stavkirke i Sørum. Stavkirken ble bygget før år 1400. I 1871 ble Imshaug innlemmet i Sørum Prestegjeld og kirken ble revet.

Fly

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

Fly fra Kjeller, som er Norges - og en av verdens eldste, flyplass fra 1912. Den ble åpnet kun ni år etter første motoriserte flyvning. Første flyelev ved flyplassen var Roald Amundsen.

Trævarefabrikk

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

Strømmen Trævarefabrikk ble etablert i 1884. Fabrikken brant i 1919, der rundt 400 arbeidere jobbet. Fabrikken ble bygget opp igjen, men gikk konkurs i 1929. Den ble etablert på nytt og ble drevet fram til 1990. Med sine ferdighus deltok fabrikken på flere verdensutstillinger, blant annet i Paris 1889.

Kornaks

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

Kornaks symboliserer alt landbruk i Lillestrøm kommune, med store landbruksarealer i både gamle Fet og Sørum kommuner.

Tidligere kommunevåpen

Christian Wangberg/Lillestrøm kommune
Christian Wangberg/Lillestrøm kommune
Christian Wangberg/Lillestrøm kommune

De tre tidligere kommunevåpnene er festet bak på smykket. Her er det valgt en nøytral farge da det estetiske ved kjedet skulle ivaretas.

Slik ble ordførerkjedet laget

Det ligger mange timer med håndverk bak å lage et ordførerkjede: Fra grundige undersøkelser av lokalhistorien, konseptskisser, digitale tegninger som 3D-printes i voks, støpes, pusses, emaljeres og til slutt settes sammen del for del.