Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Viken

Lillestrøm kommune har per i dag ikke en egen støtteordning for lading i boligselskaper.