Om dokumentene

Dokumentene skal fungere som oppslagsverk og kortfattet innføring i krav til planlegging av private og kommunale veger. De er i hovedsak aktuelle for prosjekterende foretak og utbyggere.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

 E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 80 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm