Slik brøyter og strør vi

Vinterdriften omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø-/issåle, samt strøing.

Strøing og salting

Se når og hvor vi strør om vinteren.

Meld feil og mangler i gata

Har du oppdaget hull i veien, mørke gatelys eller andre feil og mangler? Du kan du raskt og enkelt melde fra til oss.

Trafikksikkerhet

Opplever du områder langs de kommunale veiene som trafikkfarlige eller har forslag som forbedrer trafikksikkerheten? Send oss en melding!

Klippe hekker og busker

Hekker og busker som hindrer sikt kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Bor du langs en trafikkert vei må du klippe hekker og busker på eiendommene din.

Planlagt asfaltering i sommer

Planlagt asfaltering av hele gater, fortau og sykkelfelt starter på våren og foregår så lenge været tillater det. Vi publiserer planer fortløpende utover sesongen.

Graving i gata

Få oversikt over gravetillatelser og godkjente koordinerte planer om graving i Lillestrøm kommune.

Arbeid på kommunal grunn

Alle som skal utføre arbeider på kommunal vei, må søke kommunen om tillatelse. Før du graver i offentlig vei må du ha tillatelse. Du må sende inn en gravemelding for å sikre at strømkabler, telekabler, vann- og avløpsledninger ikke blir ødelagt. 

Normer og regler for vei

Her får du oversikt over veiledere, normer og skjemaer som prosjekterende foretak og utbyggere trenger å forholde seg til i planleggingen av private og kommunale veier.

Vårrengjøringen er i gang

Vårrengjøring av fortau, gater, samt gang og sykkelveier er i gang. Vi har som mål at gater, fortau og sykkelveier skal være ferdig feiet innen 1. mai og boligveier innen 17. mai.