Når strør og salter vi?

Vi salter før ventet snøvær og ved forventet glatt føre.

Vi strør ved glatt føre. Strøing utføres som punktstrøing, det vil si at det hovedsakelig strøs i bakker, svinger og inn mot kryss. 

Hvor strør og salter vi?

Busstraseer og hovedveier

Det er hovedsaklig busstraseer og hovedveier som saltes. Strøing utføres som punktstrøing, det vil si at det hovedsakelig strøs i bakker, svinger og inn mot kryss.

Gang- og sykkelveier

Gang-/sykkelveier strøs i sin helhet. Fortau og gang-/sykkelveier brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Kvaliteten på strøingen

Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem.

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 84 00
Besøksadresse: Rådhuset Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm