Melde fra om feil eller mangler i veien

Kommunal vei

Meld feil på kommunal vei til servicesenteret. 

Telefon: 66 93 84 00

Send en henvendelse til Servicesenteret

Velg kategori: Vei -> Meld inn feil på kommunal vei

Se også asfalteringsplan for Lillestrøm kommune

Riks- eller fylkesveier

Gjelder det hull eller mangler på en riks- eller fylkesvei, kan du kontakte Statens vegvesen.

Meld fra om feil og mangler på vei- og gatelys

Gi oss beskjed om du oppdager feil på gatelys. Du kan melde inn feil på både veilys og lys på gang- og sykkelveier.

Meld feil på gatelys

Feilmeldinger for veilys på riks- og fylkesveier

Veilys på riks- og fylkesveier driftes av Mesta. 

Feil og mangler på riks- og fylkesveier meldes til Vegtrafikksentralen.
Feil på fylkesveier kan også meldes direkte til Viken fylkeskommune.

Utbedringstid/ Hvor lang tid tar det å fikse?

  • Feilsøking på enkeltlamper settes i gang innen 14 dager
  • Feil på enkeltlamper som dekker fotgjengerfelt skal utbedres innen første virkedag fra registrert feil
  • Feilsøking på større områder skal settes i gang innen påfølgende virkedag 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 84 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Nyttige lenker

Se asfalteringsplan for Lillestrøm kommune