Melde fra om feil eller mangler i veien

Kommunal vei

Bruk feilmeldingstjenesten vår dersom du oppdager hull i veien, fulle søppelkasser eller andre ting du mener vi bør rette opp.

Meld om feil

 

Se også asfalteringsplan for Lillestrøm kommune

Riks- eller fylkesveier

Gjelder det hull eller mangler på en riks- eller fylkesvei, skal du kontakte Statens vegvesen.

Meld fra om feil og mangler på vei- og gatelys

Gi oss beskjed om du oppdager feil på gatelys. Du kan melde inn feil på både veilys og lys på gang- og sykkelveier.

Meld feil på gatelys

Feilmeldinger for veilys på riks- og fylkesveier

Veilys på riks- og fylkesveier driftes av Otera.
Bruk feilmeldingstjenesten til Orera for å melde inn feil, eller send e-post til feilmeldingnri@otera.no.

Utbedringstid/ Hvor lang tid tar det å fikse?

  • Feilsøking på enkeltlamper settes i gang innen 14 dager
  • Feil på enkeltlamper som dekker fotgjengerfelt skal utbedres innen første virkedag fra registrert feil
  • Feilsøking på større områder skal settes i gang innen påfølgende virkedag 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

 E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 80 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Nyttige lenker

Se asfalteringsplan for Lillestrøm kommune