Planlagt asfaltering i 2020

Disse veiene står på planen for asfaltering i løpet av 2020. Asfalteringen er allerede godt i gang.
Hele veistrekningen skal asfalteres dersom hvis ikke noe annet står er spesifisert.

 • Alleveien
 • Fortau Nissens vei Fra Nyjordveien til Stalsberggata
 • Fortau Nyjordveien Fra Gml. Strømsvei til Nissens vei
 • Fortau Statsråd Ihlens vei Fra Rettenveien til Nybakveien
 • Frognerveien Fra Gauteidveien til Duebakken
 • Gang-/sykkelvei Sommerly Fra Sommerly til undergang
 • Hans Holens gate Fra Markveien til Grensegata
 • Hellaveien Fra Bråteveien til Aasmund Vinjes vei
 • Holmsens vei Fra Stasjonsveien til nr. 64
 • Kunnskapsveien Fra Fetveien til Instituttveien
 • Løkenveien Fra Kirkeveien til Klokkerud
 • Lunderåsveien Fra Haldenveien til Kantarellveien
 • Løkkastubben Hele veien
 • Nissens vei Fra Nyjordveien til Stalsberggata
 • Nordahl Bruns gate Fra Svelleveien til Roma brusfabrikk
 • Nygårdsveien Fra Stasjonsveien til Øvre Guldalsgate
 • Nyjordveien Fra Gml. Strømsvei til Nissens vei
 • Rolf Wickstrøms gate Hele veien
 • Samleveien Fra Sandveien til nr. 18
 • Skoglundveien Fra Alleveien til Damveien

Asfaltering i 2019

Disse sto på planen for asfaltering i løpet av 2019 (gjelder Skedsmo).
Hele veistrekningen skal asfalteres dersom hvis ikke noe annet står er spesifisert.

 • Fortau Hvamstubben
 • Fortau Nissens vei
 • Fortau Nyjordveien
 • Gang- og sykkelvei Branderudveien, fra Sundveien til Gauteidveien
 • Gang- og sykkelvei Karisveien, fra Øvre Ryens vei til Karisveien
 • Gang- og sykkelvei Lensmann Klevs vei
 • Gang- og sykkelvei Prost Holms vei
 • Gang- og sykkelvei Riihimäkiveien
 • Gang- og sykkelvei Skjetten kunstgress
 • Gang- og sykkelvei Stav skole, fra Karisveien til Øvre Ryens vei
 • Gang- og sykkelvei Tæruddalen, fra Salerudveien til Tærudstien
 • Gang- og sykkelvei Tømteveien
 • Døliveien
 • Engaveien, fra Strømsveien til Engstien
 • Flesvigs vei
 • Floraveien, fra Rolf Olsens vei til nr. 3 og Blåveisstien til Blåveisstien
 • Furulundveien
 • Gressrudveien
 • Henrik Ibsens vei, fra Statsråd Ihlens vei til Jacob Meyers vei
 • Hvamstubben
 • Industriveien, fra Trondheimsveien til Lurudveien
 • Lensmann Jens Sørums vei
 • Lensmann Ole Hoels vei
 • Lensmann Ole Oppens vei
 • Løkkastubben
 • Nissens vei, fra Nyjordveien til Stalsberggata
 • Nygårdsveien
 • Nyjordveien, fra Gamle Strømsvei til Nissens vei
 • Odins vei
 • Ramstadveien
 • Sandmoveien
 • Skjettenveien
 • Landskronaveien, enkelte sideveier
 • Glostrupveien, enkelte sideveier
 • Karisveien, enkelte sideveier
 • Sverresgate, fra Nesgata til Tomtegata
 • Tors vei
 • Tærudstien, fra Tæruddalen til nr. 106
 • Valstadsvingen
 • Veibygata
 • Vestbygata, fra Henrik Wergelandsgt. til Tor Jonssons gate
 • Vidarveien
 • Øvre Ryens vei

Hva gjør vi med hull i asfalten?

Hull i asfaltdekket lappes fortløpende hvis forholdene gjør det mulig. 

Meld fra om feil og mangler i gata