Asfaltering i 2023

Planlagt asfaltering 2023

Disse veiene står på planen for asfaltering i løpet av 2023. Hele veistrekningen skal asfalteres om ikke noe annet står spesifisert.

 • Alleveien - Hele veien
 • Bergerveien - Kommunal del
 • Dampsagveien - Fra Brogata til opphøyd gangfelt
 • Depotgata - Fra Nitteldalsgata til nr. 9
 • Fagerliveien - Hele veien
 • Furuholtet - Fra Presthagveien til innkjøring Rema 1000
 • Fåresoppveien - Hele veien
 • Gansvikaveien - Hele veien
 • Gml. Trondheimsvei - Jogstadveien til Gml. Trondheimsvei nr. 14
 • Jogstadveien - Bru E6 til Gml. Trondheimsvei
 • Johan Valstadsvei  - Fra Furuholtet til Ole Buues vei
 • Kapellveien - Kommunal del
 • Kjerulfsgate - Fra Gjerdrumsgate til Hagebyveien
 • Melnesveien - Hele veien
 • Mjølnergata - Fr Sverresgate til nr. 10
 • Ordrerudveien - Fra Sørumsandveien til Grevlingeveien
 • Skjæraveien - fra Bergringen til nr. 39
 • Skogfaret Fra Furuholtet til Skogfaret nr. 11
 • Skoglundveien - Alleveien - Damveien
 • Str. Ihlens vei -  Fra Martin Linges vei til Lørenskog grense
 • Tofsrudveien - Fra Bakpsveien til Dulpemyrveien
 • Tuenveien - Fra fetveien til jernbanespor
 • Vardeveien - Fra Tronheimsveien til Sandbakveien
 • Viggo Hansteens vei - Fra Romeriksgata til nr. 1

Gang- og sykkelveier

 • Elvegata - Fra Kjellergata til K. M. Nordangers vei
 • Fagerliveien - Fra Sørumsandveien til Fagerliveien
 • Gauteidveien - Parsell mellom Leirsund og Frogner
 • Tretjerndalsveien - Fra Haldenveien til Fåresoppveien

Viken fylkeskommunes oversikt over fylkesveier, som skal asfalteres i 2023

Asfaltering i 2022

Disse veiene sto på planen for asfaltering i løpet av 2022. Hele veistrekningen skal asfalteres om ikke noe annet står spesifisert.

 • Anders Mørchs vei
 • Arteidveien - fra Lindebergveien til Isingrudveien
 • Daleveien
 • Fallaveien
 • Fjellboveien -fra trafo til Fjellboveien barnehage
 • Fjellboveien - fra Trondheimsveien til Anton Nilsens vei
 • Fossumveien - fra Blakerveien til nr. 51
 • Garderåsveien - fra kryss Garderåsveien til Rognebærlia
 • Hovinbakken - fra Fetveien til snuplass
 • Industriveien - fra Trondheimsveien til Lurudveien
 • Iver Holters vei
 • Kvåleveien - fra nr. 5 til nr. 18
 • Leiraveien - fra Fetveien til opphøyd gangfelt
 • Tingsrudveien  - kommunal del

Gang- og sykkelveier

 • Brånåsveien - fra Brånåslia til Skolsegglia
 • Prost Holms vei 66 - fra Prost Holms vei til nr. 66
 • Riihimakiveien - fra Tårnbyveien til Riihimækiveien
 • Trondheimsveien - fra bro over E6 til Hexebergveien

Asfaltering i 2021

Disse veiene sto på planen for asfaltering i løpet av 2021. Hele veistrekningen skal asfalteres om ikke noe annet står spesifisert.

 • Bekkedroga  - Fra Turbinveien til Langryggen
 • Borgenstubben
 • Fortau Bekkedroga - Fra Turbinveien til Langryggen
 • Fortau Landskronaveien - Fra Granneveien til Granneveien
 • Fortau Vestbyveien - Fra Hans Hammerens vei til Solgårdveien
 • Gansvikaveien
 • G/S Engerkleiva - Fra Haugerbakken til undergang
 • G/S Garderåsen - Tre parseller
 • G/S Frogneralleen - Frogneralleen v/nr. 36
 • G/S Hesthagan - Fra Hesthagan til Klokkerstuveien
 • G/S Klokkerstuvei - Fra Klokkerstuveien til Frognerveien
 • Hasselbakken - Nr. 6-nr. 28
 • Hellaveien - Fra Aasmund Vinjes vei til Guldhaugveien
 • Hovinbakken - Fra Fetveien til snuplass
 • Industriveien - Fra Trondheimsveien til Lurudveien
 • Karoline Eggens vei
 • Kvåleveien - Fra nr. 5 til nr. 18
 • Løkenveien - Fra Kirkeveien til Bakkeliveien
 • Midtskogveien - Fra Gjerdrumsveien til Veibom
 • Monsrudveien
 • Mølleveien - Fra Sagdalsveien 41B til nr. 33
 • Njoruns vei
 • Riisalleen - Fra Riisalleen 25 - snuplass
 • Solvangen - Snuplass
 • Svennebyveien
 • Tretjerndalsveien - Fra Haldenveien - Industrifelt
 • Trykkeriveien
 • Tuterudbakken
 • Tuterudstubben
 • Tuterudveien - Fra Tuterudsvingen til snuplass
 • Ånerudveien - Fra Kompveien til Steinsrud

Asfaltering i 2020

Disse veiene sto på planen for asfaltering i løpet av 2020. Hele veistrekningen skal asfalteres om ikke noe annet står spesifisert.

 • Alleveien
 • Fortau Nissens vei Fra Nyjordveien til Stalsberggata
 • Fortau Nyjordveien Fra Gml. Strømsvei til Nissens vei
 • Fortau Statsråd Ihlens vei Fra Rettenveien til Nybakveien
 • Frognerveien Fra Gauteidveien til Duebakken
 • Gang-/sykkelvei Sommerly Fra Sommerly til undergang
 • Hans Holens gate Fra Markveien til Grensegata
 • Hellaveien Fra Bråteveien til Aasmund Vinjes vei
 • Holmsens vei Fra Stasjonsveien til nr. 64
 • Kunnskapsveien Fra Fetveien til Instituttveien
 • Løkenveien Fra Kirkeveien til Klokkerud
 • Lunderåsveien Fra Haldenveien til Kantarellveien
 • Løkkastubben Hele veien
 • Nissens vei Fra Nyjordveien til Stalsberggata
 • Nordahl Bruns gate Fra Svelleveien til Roma brusfabrikk
 • Nygårdsveien Fra Stasjonsveien til Øvre Guldalsgate
 • Nyjordveien Fra Gml. Strømsvei til Nissens vei
 • Rolf Wickstrøms gate Hele veien
 • Samleveien Fra Sandveien til nr. 18
 • Skoglundveien Fra Alleveien til Damveien

Hva gjør vi med hull i asfalten?

Hull i asfaltdekket lappes fortløpende hvis forholdene gjør det mulig. 

Meld fra om feil og mangler i gata