Meld fra om manglende trafikksikkerhet

Beskriv trafikkfaren du opplever i dag og send innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no, merk henvendelsen med «trafikksikkerhet».

Vi gjør en faglig vurdering av hvilke tiltak som eventuelt er best egnet til å løse utfordringen.

Fartsreduserende tiltak

Er farten for høy i et område utfører vi en fartsmåling over en periode. Vi utfører fartsreduserende tiltak på bakgrunn av resultatet og retningslinjer til Statens vegvesen.

Parkeringsregulering

Vi får mange henvendelser og ønsker om parkeringsregulering i kommunen. Parkerte biler kan hindre sikt og fremkommelighet, men å innføre parkeringsforbud er likevel strengt regulert i skiltnormalen. Et forbud kan også gjøre det utfordrende for beboere og besøkende å finne en plass å parkere. Kommunen har mange smale veier og gater, og parkering som medfører at møtende trafikk må vente kan ikke være avgjørende for å innføre parkeringsforbud, men det gjøres gjerne for å sikre framkommelighet for større kjøretøy. Lovlig parkerte biler i en gate er også å anse som et naturlig fartsdempende tiltak der myke trafikanter ferdes.

Trafikksikkerhetsplan

Lillestrøm kommune har startet arbeidet med sin første trafikksikkerhetsplan. Den vil inneholde planer og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet fremover. 

Inntil den nye trafikksikkerhetsplanen er vedtatt gjelder trafikksikkerhetsplanene fra de tre tidligere kommunene:

Trafikksikkerhetsplan for Fet kommune 2018 - 2021 (PDF, 2,4 MB)

Trafikksikkerhetsplan for Fet kommune 2018-2021 Tiltaksdel (PDF, 680,3 KB)

Trafikksikkerhetsplan Sørum kommune 2010-2021 (PDF, 1,3 MB)

Skedsmo 2012 - 2022 (PDF, 1,6 MB)

Meld fra om mindre feil og mangler

Oppdager du hull i veien, mørke gatelys eller andre feil og mangler, bruk feilmeldingstjenesten vår

Meld fra om feilparkerte biler

Observerer du parkering som kan skape farlige situasjoner eller som står til hinder, kan du kontakte Lillestrøm Parkering AS på telefon 63 80 99 90 eller e-post post@lillestrom-parkering.no

Gjelder det riks- eller fylkesvei?

Har du innspill knyttet til fylkesvei må du henvende deg til Viken fylkeskommune.

Gjelder det riks- eller europavei er det Statens vegvesen som er rette myndighet.

Innspill på privat vei må rettes til eier av veien.