Arbeidstillatelse

Skal du bruke lift, plassere ut container eller annet arbeid som ikke medfører graving eller lignende må du søke om arbeidstillatelse.

Gravetillatelse

Før du graver eller arbeider på kommunal vei må du ha en godkjent gravetillatelse.