Når må du ha gravetillatelse?  

Du må søke om gravetillatelse for alle arbeider som medfører graving og arbeid på kommunal vei. Kommunal vei omfatter mer enn bare kjørebanen. Også grøfter, fyllinger, skjæringer, rabatter og skuldre hører til. Krav om slik tillatelse følger direkte av veglova § 57.  

Skal du grave slik  at du må krysse en kommunal vei eller grave mer enn 40 meter langsgående må saken først leveres i Kgrav av ledningseier. Du kan lese mer om Kgrav under.  

Du må søke når du skal:  

 • Grave i kommunal i vei
 • Grave nær eller inntil kommunal vei
 • Grave i grøntareal i og langs kommunal vei (innenfor veigrunn) 

Slik søker du 

Opprett en bruker i Ledningsportalen til Geomatikk. 

Lever gravesøknad med arbeidsvarslingsplan via Ledningsportalen til Geomatikk.   

Søknaden må leveres av entreprenøren eller andre profesjonelle brukere. 

Kgrav  

Alle gravearbeider hvor det skal krysses en kommunal vei eller graves mer enn 40 meter langsgående må legges inn i Kgrav av infrastruktureier.  

Kgrav er en tjeneste for samordning av graving i kommunal veigrunn, samt å gi kryssing/nærføringstillatelse for infrastruktur som legges i og ved kommunal vei.  

Her må du få tildelt en bruker av Geomatikk. Tjenesten er rettet mot profesjonelle brukere hos infrastruktureiere. 

Gater med sperrefrist     

Det er tre år sperrefrist på veier som har fått ny asfalt. Graving i disse gatene vil bli krevd for utvidet asfaltering hvis vi gir tillatelse. 

Liste over gater med sperrefrist kommer.

Priser / Hva koster det?  

Gebyret består av et fastledd per vei det graves i. Dette er ikke mva-pliktig. Gebyret omfatter behandling av søknad, samt én kontroll i arbeidsperioden og én kontroll ved ferdigmelding.

Ved behov for ytterligere kontroller faktureres det ett gebyr per kontroll. Dette vil hovedsakelig gjelde større anlegg og i tilfeller hvor det er behov for flere kontroller før ferdigmelding kan godkjennes.

Gjeldende priser finner du her

Behandlingstider/ Hvor lang tid tar det?  

 • Søknad om graving tar normalt 2 til 5 arbeidsdager.
 • Søknad som krever trafikkavviklingsplan må sendes inn til oss 2 uker før ønske om oppstart.
 • Anlegg som krever forhåndsgodkjent plan har 2 måneders behandlingstid. 

Hastegraving etter vår kontortid 

Oppstår det kritisk lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd utenom vår arbeidstid, kan du starte gravingen før du har fått godkjent arbeids- og gravetillatelse. Du må levere korrekt utfylt søknad til oss senest påfølgende virkedag. Blir ikke det gjort, anser vi gravingen som ulovlig. 

Kan jeg se hvem som har fått tillatelse til å grave? 

I kartet under kan du få opplysninger om: 

 • Hvor det graves
 • Hvorfor det graves
 • Hvem som graver
 • Forventet start for arbeidene
 • Forventet slutt for arbeidene 

Se oversikt over hvor det graves

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 80 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Eller ta direkte kontakt med ordremottaket til Geomatikk på telefon 915 09 146.
Ordremottaket svarer på spørsmål og kan veilede entreprenør ved innsending av henvendelse om kabelpåvisning eller søknad om graving nær vei og VA.

Nyttige lenker