Når må du ha arbeidstillatelse?  

Du må søke om arbeidstillatelse dersom du skal plassere noe på kommunal vei eller sette opp skilter i forbindelse med arbeider langs kommunal vei. Offentlig vei omfatter mer enn bare kjørebanene. Også fortau, grøfter, fyllinger, skjæringer, rabatter og skuldre hører til. 

Du må søke når du skal:  

  • Utføre arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunal veigrunn.
  • Plassere container, utstyr, stillas etc. på kommunal veigrunn.
  • Skilte langs kommunal vei.

Slik søker du 

  1. Opprett en bruker i kundeportalen til Geomatikk 
  2. Lever  "arbeid i eller langs kommunal vei" via kundeportalen til Geomatikk.   
  3. Søknaden må leveres av entreprenøren eller andre profesjonelle brukere. 

Priser / Hva koster det?  

Gebyr for arbeidsvarsling  - 1 100 kr per vei det arbeides i.
Ikke mva-pliktig.

Behandlingstider/ Hvor lang tid tar det?  

  • Søknad som krever trafikkavviklingsplan må sendes inn til oss 2 uker før ønske om oppstart.
  • Anlegg som krever forhåndsgodkjent plan har 2 måneders behandlingstid.

Kontakt  

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

 E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 80 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Nyttige lenker

Gravetillatelse

Planlagt asfaltering

Meld feil og mangler i gata