Når må du ha arbeidstillatelse?  

Du må søke om arbeidstillatelse dersom du skal plassere noe på kommunal vei eller sette opp skilter i forbindelse med arbeider langs kommunal vei. Offentlig vei omfatter mer enn bare kjørebanene. Også fortau, grøfter, fyllinger, skjæringer, rabatter og skuldre hører til. 

Du må søke når du skal:  

  • Utføre arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunal veigrunn.
  • Plassere container, utstyr, stillas etc. på kommunal veigrunn.
  • Skilte langs kommunal vei.

Slik søker du 

  1. Opprett en bruker i Ledningsportalen til Geomatikk 
  2. Lever  "arbeid i eller langs kommunal vei" via Ledningsportalen til Geomatikk.   
  3. Søknaden må leveres av entreprenøren eller andre profesjonelle brukere. 

Priser / Hva koster det?  

Det er ikke gebyr for behandling av søknader om arbeidstillatelser.

Behandlingstider/ Hvor lang tid tar det?  

  • Søknad som krever trafikkavviklingsplan må sendes inn til oss 2 uker før ønske om oppstart.
  • Anlegg som krever forhåndsgodkjent plan har 2 måneders behandlingstid.

Kontakt  

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

 E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 80 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Eller ta direkte kontakt med ordremottaket til Geomatikk på telefon 915 09 146.
Ordremottaket svarer på spørsmål og kan veilede entreprenør ved innsending av henvendelse om kabelpåvisning eller søknad om graving nær vei og VA.

Nyttige lenker

Gravetillatelse

Planlagt asfaltering

Meld feil og mangler i gata