Slik får du vannmåler

Alle abonnenter skal ha vannmåler. Vannmåler bestilles, monteres og meldes ferdig av rørlegger.

Lese av vannmåler

Vannmåleravlesning, når og hvordan skal du lese av.

Hva må jeg passe på når jeg har vannmåler?

Vær obs på dryppende kraner og rennende toalett!

For rørleggere: Bestilling av vannmåler

Før vannmåler kan hentes må den bestilles av rørlegger.