Det er myndighetskrav som gjør at vannmåleren må skiftes. Den nye vannmåleren er digital, og har en estimert levetid på 15 år.

Kommunen har inngått avtale med Viken VVS AS og Rørprosjekt AS. Rørlegger tar kontakt med deg når det er tid for å bytte ut din vannmåler. Rørlegger må ha tilgang til vannmåleren din der den er plassert og skiftet tar normalt et par timer totalt. Dersom det er behov for andre oppgraderinger på ditt anlegg må du ordne dette selv.

Kostnaden for bytte av vannmåler dekkes av gebyret for vann og avløp.