Vannmåleren blir fjernavlest i månedsskiftet november/desember. Om vi ikke får fjernavlest din vannmåler så sender vi avlesningskort til deg mot slutten av året. Dersom vannmåleren ikke blir avlest blir det stipulert et gjennomsnittlig forbruk basert fra tidligere års forbruk.

Pass på dryppende kraner og rennende toaletter! 

Les gjerne av vannmåleren regelmessig for egen kontroll - for eksempel en gang i måneden.
Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, toaletter og sikkerhetsventiler lekker.
Når det ikke er vannforbruk skal tallene i displayet i vannmåleren stå stille.

Vanningstips

Vanner du hagen riktig sparer du tid og krefter. 

Unngå vannspreder. Gressplener har som regel ikke behov for ekstra vanning. Gressplenen blir mer robust og du unngår også unødig forbruk av vann.

Vi anbefaler også å begrense bruk av svetteslange/dryppvanning. Har du en 20 meter lang svetteslange påskrudd i 6 timer, kan det gi et forbruk på ca. 3000 liter.  

Husk at du også må betale avløp for alt vann du bruker. Dette gjelder også hageavnning, bilvask og lignende. 

Feilmelding

I displayet til måleren kan det komme en feilmelding med ordet LEAK.
Dette betyr at vannet ikke har stått stille i måleren i minst én sammenhengende time i løpet av de siste 24 timer. Det kan være tegn på en lekkasje eller rennende toalett.

Utskifting av vannmåler

Den nye vannmåleren er digital, og har en estimert levetid på 15 år.
Vi tar kontakt med deg når det er tid for å bytte ut din vannmåler.

Vannmåleren er huseiers ansvar

Vannmåler skal holdes lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Er måler borte eller skadet må du gi beskjed til kommunen. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.