Hvorfor vannmåler?

Du skal betale for det vannet du faktisk bruker. Alle abonnenter skal derfor ha vannmåler.

Bor du i et hus uten vannmåler blir vannforbruket beregnet ut fra arealet på huset (stipulert vannforbruk). En tommelfingerregel er at man i løpet av et år bruker ca. 50m3 (kubikkmeter) vann per person i husstanden. 

Hvordan få installert vannmåler?

Alle vannmålere skal utleveres av kommunen og installeres av rørlegger etter kommunens veileder. 

Installasjonen skal kontrolleres og vannmåleren plomberes av rørlegger.
Når vannmåleren er plombert, skal ikke plomben røres eller vannmåleren fjernes.

Slik går du frem for å få installert vannmåler:

 1. Ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma og be om installasjon av vannmåler.
 2. Rørlegger gjennomfører befaring på stedet slik at de har nok opplysninger til å bestille vannmåler.
 3. Rørlegger bestiller vannmåler fra kommunen.
 4. Dersom abonnenten vil hente vannmåleren selv må de oppgi sitt mobilnummer eller epost til rørleggeren.
 5. Når måleren er bestilt kan den hentes av rørlegger eller abonnent på servicesenteret, 1. etasje på rådhuset. Ta med referansenummer eller QR-kode som du får tilsendt på epost og/eller SMS.
  Åpningstiden er hverdager 08.00 - 15.30.
 6. Når måleren er forskriftsmessig montert og plombert av rørlegger sender rørlegger ferdigmelding til kommunen.
 7. Når ferdigmeldingen er registrert av kommunen vil gebyrene beregnes etter forbruket som leses av på måleren.

Om vannmålere

 • Kommunen står for innkjøp av målere og vannmåleren er kommunens eiendom. Abonnenten har ansvar for at måleren ikke blir ødelagt eller skadet. Kommunen kan kreve erstatning for tapt eller skadet måler.
 • Abonnent kontakter selv godkjent rørlegger for installasjon. Rørlegger er ansvarlig for at vannmåleren blir forsvarlig montert.
 • I tillegg til forbruk av vann/avløp betaler alle abonnenter et fastledd. Størrelsen på dette fastleddet bestemmes av størrelsen på måleren. For abonnenter uten vannmåler betales det laveste fastleddet ganget med antall boenheter.
 • Vannmåleren skal monteres rett etter innvendig stoppekran (se veileder punkt 2.2). Dette for at det skal være mulig å stenge av vannet når måleren skal byttes.
 • Hva må jeg passe på når jeg har vannmåler? 

Henting og levering av vannmålere

 • Vannmålere til private husholdninger hentes på Servicesenteret, 1. etasje på Rådhuset i Lillestrøm. Åpningstiden er hverdager kl 08 - 15.30.
  Vannmåler må være bestilt av rørlegger på forhånd før den kan hentes.
 • For industrivannmålere, ta kontakt med Driftsavdelingen i Leiraveien 7 eller Servicesenteret på 66 93 80 00.
 • Vannmålere som skal leveres inn skal leveres hos Driftsavdelingen i Leiraveien 7.

Kontakt

For spørsmål om vannmålere kan du kontakte Servicesenteret på 66 93 80 00, eller e-post servicesenter@lillestrom.kommune.no

Priser

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing (prisene er oppgitt eks. mva.)

Lenker 

Veileder for vannmålerinstallasjoner
Vann og avløpsnormen (VA-normen)