Det er 4 måter du kan sende inn avlesningen (kun i desember) 

 1. På innbyggerportalen Registrer din avlesning her 
  Følg instruksjonen som ligger der.
 2. Med mobil, skann QR-koden med kamera eller QR-leser
  imagerkam.png
 3. Ring inn tallet til 21 95 29 19
  Følg instruksjonen som gis.
 4. send inn avlesningskortet med posten
  Følg instruksjonen på kortet.

Hva skal du registrere

Følgende informasjon skal du oppgi uavhengig av hvilken måte du benytter for å sende inn avlesningsdata på. Det finner du også på mottatte avlesningskort. Hvis vi ikke mottar vannmåleravlesningen vil vi beregne forbruket.

  • Avtalenummer
  • MålepunktID
  • Målerstand

Vannmåler - illustrasjon avlesningskort.JPG

De fleste vannmålerne har fem eller seks sifre som skal leses av. Du skal kun ta med sifrene før et eventuelt komma. Har du måler med rødt tall eller rød bakgrunn, skal disse ikke tas med. Last gjerne ned et bilde av måleren som viser målerstand og legg ved når du melder inn.

Om automatisk avlesning

I november kjører vi rundt og samler data via radiosignaler fra målere, som kan leses automatisk. Dårlige signaler kan medføre at vi ikke får registrert dataene, men da vil du få SMS eller epost fra oss for å registrere avlesningen manuelt.

Lurer du på noe?

Mer informasjon om vann- og avløpsgebyr finner du her

Har du spørsmål, ta kontakt med Servicesenteret på telefon 66 93 84 00 eller e-post servicesenter@lillestrom.kommune.no .