Når skal du lese av?

Alle som har vannmåler vil få tilsendt SMS eller avlesningskort i starten av desember hvert år. Her vil det stå beskrevet ulike måter du kan melde inn forbruket på. 

Du skal lese av forbruket ditt, det vil si hvor mye vann du har brukt, så fort du får SMS eller kortet og senest innen fristen. 

Hvordan leser du av måleren din?

  • Ta med alle foranstilte nuller når du leser av telleverket på måleren.
  • Har du mottatt SMS for avlesning så kan du svare på denne SMS ved å sende målerstand tilbake.
  • Har du ikke mottatt SMS så vil du motta avlesningskort i posten og du kan sende inn avlest målerstand på Leseav.no eller ved retur av avlesningskort.
  • For din egen del anbefaler vi å følge jevnlig med på vannmåleren gjennom året så du har kontroll på vannforbruket og kan avdekke eventuelle lekkasjer og feil på måleren din. 

Hva skjer hvis jeg ikke leser av?

Hvis du ikke leser av vannmåleren din, vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere års forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk. 

Leser du ikke av vannmåleren over flere år, kan kommunen foreta avlesning for abonnentens regning. Det vil si at vi leser av vannmåleren din og sender regningen til deg. 

Jeg har ikke fått SMS eller avlesningskort. Hva gjør jeg?

Har du ikke mottatt SMS eller avlesingskort kan du kontakte Servicesenteret som kan sjekke om installasjonen av vannmåleren din er ferdigmeldt av rørlegger.

Servicesenteret kan også ta imot avlesningen direkte fra deg i desember.

Servicesenteret treffer du på telefon 66 93 80 00 og Servicesenter@lillestrom.kommune.no

Avlesning ved eierskifte

Vi utfører ikke avregning av vann og avløp ved eierskifte. Eiendomsmegleren skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Har du spørsmål, så ta kontakt med megleren din. 

Mer om vannmåler 

Slik får du vannmåler

For rørleggere: Bestilling av vannmåler