Til deg som ikke får avlesningskort

Hvis du ikke får avlesningskort fra oss betyr det at din vannmåler blir fjernavlest og du trenger ikke gjøre noe. 

Til deg som får avlesningskort

Dersom du mottar avlesningskort i posten så skal du sende inn målerstanden til oss. Kortet sendes ut i månedsskifte november/desember og inneholder målernummer, AvtaleID, og målepunktID.

Fjernavlest vannmåler

Fra 2021 vil mange av de smarte, digitale vannmålerne bli fjernavlest av Lillestrøm kommune. Disse abonnentene vil ikke motta avlesningskort for å registrere avlesningen selv.

Forbruket vil fremkomme på faktura for første termin året etter.

Lillestrøm kommune kjører rundt med bil (drive by), og på denne måten henter vi inn data fra de smarte vannmålerne. I noen tilfeller må kanskje bilen fra kommunen kjøre helt opp i innkjøringen eller huset til abonnenten, da vannmåleren sender ut radiosignaler med kort rekkevidde.

Bytte til fjernavlest vannmåler

Alle eldre, manuelle vannmålere skiftes nå ut til digitale, smarte vannmålere. Det er Lillestrøm kommune som sørger for utskiftingen. For å kunne gjøre dette, må vi sende en rørlegger hjem til deg. Vi lover selvfølgelig å si fra god tid i forveien, slik at du er fullt informert når vi kommer på besøk.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål så ta kontakt med Servicesenteret på telefon 66 93 84 00 eller e-post servicesenter@lillestrom.kommune.no .