Automatisk avlesning

Smarte, digitale vannmålerne blir fjernavlest. Disse abonnentene får ikke avlesningskort og slipper å registrere avlesningen.

Lillestrøm kommune kjører rundt med bil i måndeskiftet november/desember, og på denne måten henter vi inn data fra de smarte vannmålerne. Vannmåleren sender ut radiosignaler med kort rekkevidde, som betyr at i noen tilfeller må avlesningsbilen  kjøre helt opp i innkjøringen eller huset til abonnenten.

Det kan hende at radiosignaler for noen av de fjernavleste vannmålerne ikke kan fanges opp via driveby. Gjelder dette din vannmåler, får du en SMS eller informasjon i din digitale postkasse om hvordan du skal sende inn avlesing.

Manuell avlesning

  • Hvis du får avlesningskort i posten, må du lese av vannmåleren manuelt.

Hvordan leser du av måleren din manuelt?

Registrering via en nettside.

Registrer avlesningen på nett (Åpner 15.november). 

  1. Les av tallene før komma på vannmåleren. Dersom måleren ikke har komma, leser du av alle tallene.
  2. Ta med alle nuller som står foran tallet når du leser av måleren.

Vannmåler - illustrasjon avlesningskort.JPG

Avtalenummer og målepunktID står på avlesningskortet.

Skriv inn de avleste tallene i feltet for «ny målerstand».

Registrering per post

Du kan sende inn avlesningskortet per post. Fyll inn tallene og send avlesningskortet i posten.

Vi anbefaler å skrive inn mobilnummer, slik at du varsles og kan lese av ved bruk av mobiltelefonen neste gang.

En raskere mulighet er å skanne inn QR-koden på kortet med mobiltelefonen, og du vil motta en link til registreringssiden.

Registrering per telefon

Ved avlesningen per telefon, følg informasjon på avlesningskortet.

Grunnlag for datainnhenting

Grunnlaget for å innhente informasjon om vannmålerdata fra innbyggerne i Lillestrøm kommune er:

  • Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Lillestrøm kommune, jf § 3-3.Ansvar og innbetaling av årsgebyr andre ledd.
  • Standard abonnementsvilkår: Avtale mellom abonnent og kommunen om vann- og/eller avløpstjenester ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsnett.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål så ta kontakt med Servicesenteret på telefon 66 93 84 00 eller e-post servicesenter@lillestrom.kommune.no .