Retningslinjer for etablering av svømmebasseng

  • Ledninger for vann inn og avløp ut av bassenget skal koples til egne stikkledninger og ikke tilknyttes kommunale hovedledninger direkte.
  • Vannforbruket til bassenget skal måles via en vannmåler.
  • Lillestrøm kommune krever, i henhold til NS-EN 1717, tilbakeslagssikring kategori 4 for alle byggesøknadspliktige private badebasseng og kategori 5 for alle offentlige badebasseng.
  • Tømming av bassenget skal skje via boligens stikkledning for spillvann.
  • Plassering av bassenget skal ikke være til hinder for drift og vedlikehold av vann- og avløpsledninger. Bygge nær offentlige vann- og avløpsledninger

Vi viser også til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og informasjon fra Norsk Vann om tilbakestrømssikring.