Stengt vann på offentlig vannledning

Hvem kan stenge vannet og hvem skal varsle om vannavstengning.

Telefonvarsling om stengt vann

Hvordan mottar du varsel om stengt vann, når varsles det, hvordan varsler vi bedrifter, har vi riktige opplysninger om deg?

Råd ved brunt eller grumset vann

Hvorfor blir vannet brunt? Hva bør du gjøre ved brunt vann.