Tips

Du kan også registrere nummeret ditt for å få varsel om hendelser som berører viktige adresser som for eksempel arbeidsstedet ditt, fritidseiendom eller barnas barnehage.

Hvordan mottar jeg varsel?

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, eller en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Når du har mottatt en talemelding på din fasttelefon skal du kvittere ut meldingen som beskrevet i telemeldingen med firkanttast slik at ikke meldingen blir sendt til deg flere ganger.

Hvilke hendelser varsler kommunen om?

Du vil få beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av veier, arbeid på ledningsnettet, uventet stans i vannforsyning, eller ved anbefalt koking av drikkevannet.

Har du ikke blitt varslet?

Sjekk om du er registrert med riktig telefonnummer.

Her kan du også endre eller legge til telefonnummer du ønsker å bli varslet på.

Har du registrert telefonnummer, men varsles ikke likevel? Gi beskjed her, slik at vi kan hjelpe deg.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Det betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Har du et slikt nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter, men det kan være vanskelig å nå de rette personene i bedriften.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere. Derfor anbefaler vi at ansatte i bedrifter selv legger til nummer og kontaktpersoner som skal varsles på varslemeg.no.

Fasttelefon

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Slik blir du varslet om stenging av vann hos din bedrift

Jobber du i en bedrift som er spesielt sårbar hvis vannet blir borte?
Dette er for eksempel:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og caféer

Da kan du få beskjed hvis vannet stenges hos bedriften.
Slik gjør du:

 1. Gå til varselmeg.no og sjekk din oppføring
 2. Velg "Legg til ny oppføring"
 3. Velg "Bedrift"
 4. Legg inn kommune og gatenavn/gatenummer
 5. Legg til telefonnummer som skal varsels. Du kan legge til flere.

Mer om stengt vann