Råd ved brunt eller grumset vann

Hvis du opplever brunt eller misfarget vann kan du gjøre følgende:

  • Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.
  • Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen.
  • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i en time bør du kontakte oss.
  • Du bør ikke trekke ned i toalettet så lenge du har brunt vann i springen. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter.
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
  • Utsett lys klesvask til vannet er klart igjen.

Brun vann og kokevarsel

Er det sendt ut kokervarsel må du følge med på informasjon om dette fra kommunen for å vite som gjelder i den spesifikke situasjonen.

Hvorfor blir vannet brunt eller misfarget?

Brunt vann og partikler i drikkevannet skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet.

Dette kan skje når vi spyler de kommunale ledningene, ved arbeider på ledningsnettet, ved brudd på en vannledning eller når vannhastigheten øker brått, for eksempel ved brannslukning eller høyt vannforbruk.

Kommunens ansvar

Kommunen er uten ansvar hvis private vann- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner forurenses eller tilstoppes av rust, slam eller andre stoffer, eller får frostskader, som følge av arbeider på det offentlige hovednettet .

Kompensasjon

Råd om å la vannet renne er nettopp det, et råd/anbefaling for at du som ledningsseier skal kunne gjøre tiltak for å unngå problemer på interne installasjoner i eget bygg, og vil følgelig ikke kompenseres.

Telefonvarsling

Har du ikke blitt varslet? Les mer om telefonvarsling om stengt vann

 

Lurer du på noe?

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

 E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 80 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm