Hvem kan stenge kommunal vanntilførsel?

Det er bare kommunens driftsavdeling som har tillatelse til å stenge vannet på hovedledningen og åpne tilførselen igjen.

Hvem varsler andre abonnenter om vannavslaget?

Den rørleggeren som skal utføre arbeid på privat ledning varsler kommunen hvis hovedledningen må stenges. Rørleggeren varsler også de abonnentene som blir berørt. I varselet skal det stå hvorfor vannet blir borte, hvor lenge det blir borte, og navn og telefonnummer til den ansvarlige som kan kontaktes. Eventuelle sårbare abonnenter, som for eksempel frisører, næringsdrivende med stort behov for vann, barnehager eller gårdsdrift, skal spesielt tas hensyn til.

Hvis det er mange abonnenter som mister vann

Kommunen vurderer omfanget av vannavslaget. Ved store vannavslag kan telefonvarsling benyttes. Før vannet på hovedledningen kan stenges skal det forsikres om at andre mindre omfattende metoder for vannavslag er vurdert, for eksempel frysing av stikkledning.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 80 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Mer om stengt vann