Vedlikehold og utbedring av råvannstunnel

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har over lengre tid planlagt nødvendig vedlikehold og utbedring av vår råvannstunnel.

Tunellen fører ubehandlet vann fra kilden Glomma frem til vannverket i Leirsund. Utbedringsarbeidet medfører at tunellen må stenges for normal overføring av vann i perioden 13.september til 15. desember.

Les mer om arbeidet med  råvannstunnelen.

Hvor kommer vannet vårt fra?

Glomma er vannkilde for de fleste abonnentene i Lillestrøm kommune. Drikkevann fra Glomma leveres av Nedre Romerike vannverk IKS (NRV). Vannkvaliteten tilfredsstiller alle krav i Norge og i EU, og holder svært god kvalitet. Hver uke tas det prøver av vannet, som blir grundig analysert for bakterier og kjemikalier.

Dalen vannverk er privat og forsyner innbyggerne i Gansdalen med vann. Dette kommer fra Vestre Jarsjøen.

Blaker vannverk får vann fra Asketjern og forsyner Fynsfeltet og området øst for Glomma, med unntak av Sørumsand.

Kvaliteten på vannet i springen

NRV sikrer at vannkvalitet er god gjennom å fullrense vannet. Vannverket er trygt lokalisert i fjellhaller, og vannkvaliteten blir kontinuerlig fjernovervåket.
Typiske verdier for vann i springen:

  • Hardhet: 1,8
  • Total klor: 0,06mg/l
  • PH: 7,8
  • Farge: 1 mg Pt/l
  • Lukt: Normal
  • Smak: Normal
  • Bakterier: Ingen sykdomsfremkallende

Ny oppvaskmaskin. Må jeg justere for hardhet på drikkevannet?

Nei, det er ikke nødvendig hvis du har vann fra NRV.

Drikkevannet produseres fra Glomma og ligger rett i underkant av 2 på hardhetsskalaen, noe som betyr at vi har bløtt vann i kranene. PH verdien (surhetsgraden) ligger mellom 7 og 8.

Det er derfor ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner.

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Regnvann og overflatevann inneholder forholdsvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann. Grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes derimot som hardt vann.

Innhold av kalsium måles ofte i hardhetsgraden, dH. Skalaen går fra 0 til 30, hvor 30 er hardt. En grad tilsvarer et innhold av 10 mg kalsiumoksid per liter vann.

Se gjennomsnittsverdier fra NRV.

Jeg har brunt vann i springen, hva gjør jeg?

Råd ved brunt vann

Ring servicesenteret på 66 93 80 00 hvis vannet er brunt uten kjent årsak.

Dårlig vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom 2 og 6 bar. Trykket i huset avhenger av terrenghøyden der du bor, stikkledningens kvalitet og forbruk i området.

Dårlig vanntrykk kan skyldes:

  • Lekkasje på den private vannledningen
  • Silen i armaturen kan være tett
  • Stikkledningen kan ha grodd igjen dersom den er gammel og laget av galvanisert jern

Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger. Utskiftning av stikkledninger er huseiers ansvar.
Ved vanntrykk over seks bar må huseier installere reduksjonsventil.

Ta kontakt med oss ved plutselig dårlig trykk uten forvarsel.

Les mer om private vann- og avløpsledninger (stikkledninger) 

Ved vanntrykk over seks bar må huseier installere reduksjonsventil.

Ta kontakt med oss ved plutselig dårlig trykk uten forvarsel. 

Lenker