Vedlikehold og utbedring av råvannstunnel

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har over lengre tid planlagt nødvendig vedlikehold og utbedring av vår råvannstunnel.

Denne tunellen (4 km) fører ubehandlet vann fra kilden Glomma frem til vannverket i Leirsund. Utbedringsarbeidet medfører at tunellen må stenges for normal overføring av vann.

Dette er en tunnel som har hatt høyt fokus hos NRV som har hatt kontinuerlig kameraovervåking på grunn av gjentatte mindre ras. Rassonene skal sikres i høst og vi må derfor i stor grad stenge ned vår egen vannproduksjon i perioden 13.september til 15. desember.

Abonnentene vil i denne perioden vesentlig få drikkevann fra reservevannpartnerne – Oslo, Ullensaker, Aurskog Høland og litt fra Årnes Vannverk og Gimilvann i Gjerdrum. I denne perioden forsterker NRV sin beredskap.

NRV og kommunens mål er at du som innbygger ikke skal merke noe – kanskje noen områder opplever litt endret temperatur fordi vannet i springen kommer fra et annen råvannskilde. Vannet er like trygt og godt som vanlig.

I denne perioden vil NRV har litt mindre tilgang på vann enn vanlig. Det betyr at ved alvorlige hendelser kan vi bli nødt til å be befolkningen om hjelp til å holde vannforbruket nede, for eksempel ved å unngå hagevanning og bilvask. I ytterste konsekvens kan vi også bli nødt til å levere vann som må kokes før det brukes i matlaging.

Melding om dette vil kommuniseres på sms og hjemmeside.