Å få barn er en stor omveltning. Mye forandrer seg. I løpet av et svangerskap og etter en fødsel opplever mange at følelsene kan svinge fra stor glede til redsel og tristhet.

Det nyfødte barnet trenger foreldre som har overskudd til å glede seg, smile til og prate med barnet. Men det er ikke alle foreldre som klarer dette. Noen kjenner på redsel og tristhet. Andre igjen kan føle uro, være irritable, forvirret eller kjenne på tvangstanker.

Psykiske plager i forbindelse med fødsel og barseltid er ganske vanlig. Det er også vanlig å skjule disse plagene.

På helsestasjonen jobber flere yrkesgrupper som hjelper gravide og sped- og småbarnsforeldre når noe er vanskelig. Vi bryr oss om hvordan dere har det og ønsker derfor å hjelpe dere.

Helsesykepleier tar opp dette temaet, psykisk helse, på hjemmebesøk og på 8 ukers konsultasjonen. Hvis dere har behov for å snakke med noen i mellomtiden er det bare å ta kontakt med helsestasjonen eller fastlegen om dere ønsker det.

Les mer om helsestasjontilbudet