Små aktive føtter

Det varierer hvor gamle barn er når de begynner å gå uten støtte.

Små aktive føtter

Halvparten av norske barn går selv ved 13 måneders alder¹, men det er ikke unormalt at barn først lærer å gå ved 18 måneders alder². Gangen
endrer seg etter hvert som barnet vokser, og barnet har vanligvis ikke utviklet sin måte å gå på før ved 7 års alder³.

Benstilling

Barneben

En kan for eksempel se at de fleste 0-1 åringer er hjulbente, mens de fleste 2-4 åringer er kalvbente. Etter hvert som barnet blir eldre, blir denne kalvbentheten mindre tydelig⁴. Barns føtter utvikler seg mye fra fødsel til de er ferdig utvokste. Skjelettet vokser og musklene styrkes. Vinkler i hofteledd, kneledd og ankel endrer seg fortløpende etter hvert som barnet vokser⁴.

Før 3-4 års alder ser de fleste barn «plattfot» ut i større eller mindre grad, og det er heller ikke uvanlig hos eldre barn. Plattfoten avtar som regel med alderen⁵.

Knær som rører hverandre

Inntåing, uttåing og tågange

Inntåing og uttåing er ikke uvanlig i spedbarns- og småbarnsalder.
Inntåing er hyppigere enn uttåing⁶.
Plattfot og inntåing er som regel ikke forbundet med smerter eller plager, og trenger vanligvis ingen behandling⁵‛⁶.

Forbigående tågange hos barn under 2 år er et normalt fenomen⁷, så lenge barnet kan komme ned på flat fot. Hvis tågangen vedvarer utover 2 år bør det vurderes om det er behov for videre oppfølging⁷.

Opp på tå

Skotøy

La barnet gå uten sko den første tiden etter de begynner å reise seg, slik at muskler og sener utvikles og styrkes gunstig.
Barn trenger sko primært for beskyttelse mot vær og skarpe gjenstander.

Sko bør ikke være 1-1,5 cm lenger enn foten, og bred nok for foten. En fast hælkappe kan gjøre foten stødigere. Alle føtter er forskjellige og skoene formes individuelt. Skjevt slitte sko bør derfor ikke gå i arv.

Barnesko

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge
Lillestrøm kommune
Postboks 313, 2001 Lillestrøm
fysioergobarn@lillestrom.kommune.no
 911 97 034
Besøksadresse
Lillestrøm Rådhus, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm.

Referanser

 1. Størvold GV, Aarethun K, Bratberg GH. Age for onset of walking and
  prewalking strategies. Early Hum Dev2013;89:655-9.
 2. Beckung, E, Brogren E, Rösblad B: Sjukgymnastik för barn och ungdom.
  Teori och tilnämning. Studentlitteratur 2002.
 3. Stout JL. Gait: Development and analysis. I Campbell SK. Physical Therapy for Children.
  3.utg. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier, 2006.
 4. Gajdosik CG, Gajdosik RL. Musculosceletal development and adaption.
  I Campbell SK. Physical Therapy for Children. 3.utg. St. Louis, Missouri:
  Saunders Elsevier, 2006.
 5. Norsk elektronisk legehåndbok, plattfot. Sist endret september 2014.
 6. Norsk elektronisk legehåndbok, inntåing og uttåing. Sist endret mai 2015.
 7. Norsk elektronisk legehåndbok, tågang. Sist endret desember 2015. 

Foto: Marte Hovdsveen og Frida Magnus

Tusen takk til Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune, for tillatelse til å bruke informasjon fra deres brosjyre om barns føtter.