Gratulerer med barnet!

Det er en stor opplevelse å bli foreldre.
Livet blir forandret. Du har fått ansvar for et lite barn.
Dine valg har stor betydning for barnets utvikling.
Så enkelt, så vanskelig.

Vi vet at 90% av den norske befolkningen nyter alkohol.
Kvinners forbruk har økt mest.

Alkoholen påvirker oss forskjellig. Noen blir glade og avslappet, andre blir nedstemte eller sinte.Barn blir utrygge når foreldre snakker høyt, lukter alkohol og/eller tar annerledes i barnet sitt.

Du som ammer, vet du at:

  • Nyfødte barn er umodne, med minimal evne til å nedbryte selv små mengder alkohol. Du bør derfor avstå helt fra alkohol til det er gått i alle fall seks uker etter termin.
  • Alkohol går over i morsmelk, konsentrasjonen av alkohol i morsmelken vil være som i mors blod.
  • Inntak av alkohol kan redusere melkeproduksjonen.
  • Inntak av alkohol kan hemme utdrivningsrefleksen.
  • Den alkoholholdige morsmelken gjør at barnet kan bli sløvere, sove tyngre og få i seg mindre melk.

Tenk gjennom:

Hvilken holdning vil du ha til alkohol som ansvarlig forelder

Lenker til mer informasjon om temaet