Ta kontakt med jordmor tidlig i svangerskapet

Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor.
Vi anbefaler at jordmor og fastlege samarbeider om oppfølgingen i svangerskapet.

Jordmødrene har tett samarbeid med helsesykepleier, fastlege, sykehus.

Hvor finner jeg jordmor og svangerskapskontroll

Svangerskapsomsorgen i Lillestrøm kommune finner du på:

Mens du er gravid

Vi gir tilbud om:

  • Tidlig samtale (før uke 12)
  • Oppfølging i svangerskapet
  • Informasjon om foreldrerollen
  • Fødselsforberedende kurs
  • Ammetime
  • Prevensjonsveiledning

Etter fødsel

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-6 år. I tillegg får dere tilbud om hjemmebesøk etter fødsel og ammeveiledning.
Les mer helsestasjon 0-6 år

Svangerskap - fødselsdepresjon

Å få barn er en stor omveltning. Det er helt normalt å ha følelsesmessige svingninger i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid, også for den blivende far. For de fleste vil denne følelsesmessige uroen gå over av seg selv, men for noen vil den vedvare og da er det hjelp å få. Ta kontakt med din helsestasjon, jordmor eller helsesykepleier for støtte og hjelp.

NRK har leget en fin film om hvordan det er å bli mamma. Programmet heter mammasjokket og varer 30 minutter. Se filmen på nrk.no

«Det er ikke alltid like fantastisk å få barn»

Taushetsplikt og innsynsrett

Helsepersonell er underlagt bestemmelser om taushetsplikt i Lov om helsepersonell.
Opplysninger om personlige forhold gis ikke uten samtykke.
Helsepersonell kan likevel gi nødvendige opplysninger for å avverge fare eller alvorlig helserisiko.

Brosjyrer og lenker

Video fra fødeavdelingen på Akershus universitetssykehus