Hvor finner du jordmor?

 • Bor du i Lillestrøm by, på Strømmen eller Skjetten ta kontakt med Lillestrøm helsestasjon.
 • Bor du på Fetsund, Sørumsand, Frogner eller Skedsmokorset ta kontakt med Fet helsestasjon.

Ta kontakt med jordmor tidlig i svangerskapet

Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor. 

Tlf: 63887789 valg 1

Mobil: 45871531


Vi anbefaler at jordmor og fastlege samarbeider om oppfølgingen i svangerskapet.

Jordmødrene har tett samarbeid med helsesykepleier, fastlege, sykehus.

Hvor finner jeg jordmor og svangerskapskontroll

Svangerskapsomsorgen i Lillestrøm kommune finner du på:

Svangerskapsomsorgen ved Sørumsand og Frogner helsestasjon flytter til Fet helsestasjon fra 21. november 2022. Nye gravide som tilhører Skedsmokorset distrikt vil følges opp av jordmødrene på Fet helsestasjon fra denne datoen. Gravide som har startet oppfølging på Lillestrøm helsestasjon før 21. november vil fortsette der ut svangerskapet. Frem til 21. november tar gravide kontakt med svangerskapsomsorgen på vanlig måte.

Mens du er gravid

Vi gir tilbud om:

 • Tidlig samtale (før uke 12)
 • Oppfølging i svangerskapet
 • Henvisning til tidlig UL og NIPT test etter gjeldende retningslinjer
 • Informasjon om foreldrerollen
 • Fødselsforberedende kurs
 • Ammetime
 • Barselbesøk
 • Etterkontroll
 • Prevensjonsveiledning og prevensjon

Etter fødsel

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-6 år. I tillegg får dere tilbud om hjemmebesøk etter fødsel og ammeveiledning.
Les mer helsestasjon 0-6 år

Svangerskap - fødselsdepresjon

Å få barn er en stor omveltning. Det er helt normalt å ha følelsesmessige svingninger i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid, også for den blivende far. For de fleste vil denne følelsesmessige uroen gå over av seg selv, men for noen vil den vedvare og da er det hjelp å få. Ta kontakt med din helsestasjon, jordmor eller helsesykepleier for støtte og hjelp.

NRK har leget en fin film om hvordan det er å bli mamma. Programmet heter mammasjokket og varer 30 minutter. Se filmen på nrk.no

«Det er ikke alltid like fantastisk å få barn»

Taushetsplikt og innsynsrett

Helsepersonell er underlagt bestemmelser om taushetsplikt i Lov om helsepersonell.
Opplysninger om personlige forhold gis ikke uten samtykke.
Helsepersonell kan likevel gi nødvendige opplysninger for å avverge fare eller alvorlig helserisiko.

Brosjyrer og lenker