Fet og Sørumsand helsestasjoner har felles drift  i uke 27-31, med oppmøtested på Sørumsand helsestasjon. 

Kontaktinformasjon

Tilbud

DigiHelsestasjon

Kontakt oss digitalt via digihelsestasjon

Digihelsestasjon gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på nett. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett.

Det vil foregå ombyggingsarbeid på helsestasjonen i perioden april - august.

Dette vil medføre noe støy og rot i og rundt våre lokaler. Vi beklager ulempene dette medfører.