Frem til 5.1.2022 er det ikke jordmor på Fet helsestasjon. Gravide må ta kontakt med egen fastlege for oppfølging i denne perioden. Vi beklager ulempene dette eventuelt medfører.

Fet helsestasjon har følgende tilbud