Hva er EMF Lillestrøm?

EMF Lillestrøm bosetter ungdom på forespørsel fra IMDi eller BUF-etat. Det er barneverntjenesten som fatter vedtak om plassering på bosenterene eller i ettervernavdelingen. 

Målet er å gi omsorg og skape trygge omgivelser gjennom gode og tillitsvekkende relasjoner til voksne. Vi legger vekt på mestring for å utvikle seg til selvstendige ungdommer og etablere et liv i Lillestrøm og i Norge.

Hvem er ungdommene i EMF Lillestrøm?

Ungdommene er enslige mindreårige flyktninger som har flyktet fra hjemlandet sitt og kommet til Norge uten omsorgspersoner.
De har: 

  • søkt om beskyttelse (asyl)
  • fått opphold i Norge
  • Lillestrøm som oppholdskommune

Før ungdommene bosettes i EMF Lillestrøm har de bodd på omsorgssenter eller på asylmottak.

Ungdommene har opplevd krig, sosial nød og potensielt traumatiserende hendelser både i hjemland og på fluktruten til Norge.

Hva gjør EMF Lillestrøm?

  • Vi arbeider med å fremme en bosituasjon med trygghet, relasjonsbygging og følelsesregulering
  • Vi skal være et hjem med forutsigbare voksne som skal møte ungdommene der de er.
  • Vi hjelper, gir råd og veileder ungdommene når det kommer til skole, fritid, venner, helse, jobb, offentlige kontorer, og andre arenaer og situasjoner som er viktige i ungdommenes liv.
  • Vi samarbeider med flere instanser for å gi et best mulig tilbud for ungdommene.
  • Bosenterne har døgnbemanning, mens de som bor på hybel får oppfølging etter behov.
  • Ettervernavdelingen tilbyr leksehjelp en kveld i uken.

Hvordan får man denne tjenesten?

Enslige mindreårige flyktninger som har fått et vedtak om bosetting i Lillestrøm kommune får automatisk denne tjenesten.

Kontaktinformasjon

Solvangen bosenter

Solvangen 39, 2013 Skjetten, telefon 469 57 579

Volla bosenter

Nittedalsgata 87, 2000 Lillestrøm, telefon 941 66 080

Granaveien bosenter

Granaveien 11, 2007 Kjeller, telefon 468 65 467

Ettervernavdelingen

Thorvald Lammersgate 10, 2000 Lillestrøm

Lenker

Barnevern