Lillestrøm kommune bosetter 260 flyktninger

 

Informasjon til ukrainske borgere

Informasjon fra UDI til ukrainske borgere som er i Norge om å søke beskyttelse eller opphold.

 

Bolig

Privat boligutleie - Har du en godkjent bolig som du ønsker å leie ut? Lillestrøm kommune har behov for flere boliger.

Økonomi

Om du har spørsmål om økonomi ta kontakt på NAVs vakttelefon 406 33 276.

Flyktningtjenesten i Lillestrøm kommune

Flyktningtjenesten er organisert i NAV Lillestrøm. De har ansvar for bosetting av flyktninger, introduksjonsprogram og familiegjenforening.

Informasjon og kontaktinfo til flyktningtjenesten i Lillestrøm kommune.

NAV gjennomfører kartleggingssamtaler med hvert enkelt fortløpende. Aktuelle kandidater for introduksjonsprogrammet blir kontaktet etter august.

For mer informasjon om du vil reise hjem til Ukraina, selv om du har fått kollektiv beskyttelse i Norge.

NAV Lillestrøm aksepterer at flyktninger fra Ukraina drar på kortere reiser, for eksempel for å hente ting fra hjemstedet. 

Barnehage i Lillestrøm kommune

Flyktninger som ankom etter barnehageopptaket 1. mars kan ta kontakt med barnehageadmin@lillestrom.kommune.no for å avtale møte. 

Barnhagekontoret er stengt i juli, og åpner igjen i august.

Skole i Lillestrøm kommune

Når det er sannsynlig at et barn vil bo i Norge mer enn tre måneder, har barnet rett til skolegang på nærskolen raskest mulig, uavhengig av for eksempel oppholdstillatelse. Ta kontakt med nærskolen direkte.

Skolestart for 2022/23 er 17. august.

Oversikt over skoler og kontaktinfo til hver enkelt skole.

Karttjeneste hvor du kan søke på en adresse og da få fram barne- og ungdomsskole som regnes som nærskolen.

Informasjon om voksenopplæringen i Lillestrøm kommune.

Informasjon om og mulighet til å søke på norskkurs.

Helsehjelp

Informasjon fra helsenorge om helsehjelp. (українська)

For akutt helsehjelp bes du ringe 113.

Legevakt kan nås på telefonnummer 116 117.

Kommunalt fastlegesenter er et fastlegekontor for alle og er et lavterskeltilbud for turister, asylsøkere og personer med D-nummer som ikke har krav på fastlege i Norge. Du kan ta kontakt med kommunalt fastlegesenter på 66 93 29 88.

Migrasjonshelseteamet

Migrasjonshelseteamet tilbyr førstegangs helseundersøkelse og vaksinering av flyktninger og familiegjenforente.

Ta kontakt med migrasjonshelseteamet på  telefon 457 34 854 eller 66 93 21 53, for at de skal få en førstegangs helseundersøkelse hos oss. Det er også mulig å ta kontakt på migrasjonshelseteamet@lillestrom.kommune.no.

Tuberkulosescreening

Det er lovpålagt tuberkulosescreening for alle som kommer fra land med mye tuberkulose. Dette gjelder for Ukraina. Undersøkelsen skal gjøres innen to uker etter ankomst.

Mer om tuberkuloseundersøkelse og annen helsehjelp på ukrainsk (українська).

Tjenestetorget

Tjenestetorget er kommunes «dør inn» til helse- og omsorgstjenestene. Vi gir råd og informasjon om tjenestene kommunen har, og vi hjelper deg med å søke.

Tjenestetorget for voksne

Tjenestetorg barn, unge og familier

Aktiviteter i Lillestrøm kommune

Aktivitetskalender for Lillestrøm kommune.

Oversikt over sommerferietilbud i Lillestrøm kommune.

Frivillige

Ønsker du å bidra med frivillig arbeid, men vet ikke hvor eller hvordan du skal starte? Ta kontakt med Skedsmo frivilligsentral eller seksjon for frivillighet, ved koordinator Svitlana Telegina, for å få hjelp.

Kontaktinformasjon Skedsmo frivilligsentral

Om du eller en frivillig organisasjon ønsker å bidra med noe kan du registrere deg hos Skedsmo frivilligsentral. De kan nås på telefon: 63812020.

Kontaktinformasjon seksjon for frivillighet v/Svitlana Telegina

Seksjon for frivillighet kan hjelpe deg med følgende:

  • Hvordan å bruke aktivitetskalenderen
  • Samarbeid med frivillige organisasjoner
  • Gjennomføring av kulturprosjekter
  • Hjelp med å finne fritidsaktivitet/idrett til deg eller ditt barn

Ta kontakt med Svitlana Telegina
E-post: svitlana.telegina@lillestrom.kommune.no
Telefon: +47 990 84 744

 

У відділі волонтерства ви можете отримати допомогу з наступних питань:

  • Використання aktivitetskalender
  • Співпраця з громадськими організаціями
  • Втілення культурного проекту у життя
  • Допомога знайти гурток або спортивну секцію для вас або вашої дитини
  • Запропонувати свою допомогу

Зв'язатися з координатором можна через електронну адресу: svitlana.telegina@lillestrom.kommune.no
Телефон: +47 990 84 744
Світлана Телегіна