Lillestrøm kommune bosetter 260 flyktninger.

Informasjon til ukrainske borgere

Informasjon fra UDI til ukrainske borgere som er i Norge om å søke beskyttelse eller opphold.

Bolig og annen hjelp

Flyktningtjenesten i Lillestrøm kommune

Flyktningtjenesten er organisert i NAV Lillestrøm. De har ansvar for bosetting av flyktninger, introduksjonsprogram, familiegjenforening og om flyktninger ønsker å flytte til Lillestrøm kommune fra en annen kommune i Norge.

Informasjon og kontaktinfo til flyktningtjenesten i Lillestrøm kommune.

Skole i Lillestrøm kommune

Når det er sannsynlig at et barn vil bo i Norge mer enn tre måneder, har barnet rett til skolegang på nærskolen raskest mulig, uavhengig av for eksempel oppholdstillatelse. Ta kontakt med nærskolen direkte.

Oversikt over skoler og kontaktinfo til hver enkelt skole.

Karttjeneste hvor du kan søke på en adresse og da få fram barne- og ungdomsskole som regnes som nærskolen.

Informasjon om voksenopplæringen i Lillestrøm kommune.

Helsehjelp

Informasjon fra helsenorge om helsehjelp. (українська)

For akutt helsehjelp bes du ringe 113.

Legevakt kan nås på telefonnummer 116 117.

Kommunalt fastlegesenter er et fastlegekontor for alle og er et lavterskeltilbud for turister, asylsøkere og personer med D-nummer som ikke har krav på fastlege i Norge. 

Tuberkulosescreening

Det er lovpålagt tuberkulosescreening for alle som kommer fra land med mye tuberkulose. Dette gjelder for Ukraina. Undersøkelsen skal gjøres innen to uker etter ankomst. Vi må derfor be flyktningene ta kontakt med migrasjonshelseteamet på  telefon 457 34 854 eller 66 93 21 53, for at de skal få en førstegangs helseundersøkelse hos oss. 

Mer om tuberkuloseundersøkelse og annen helsehjelp på ukrainsk (українська).

Tjenestetorget

Tjenestetorget er kommunes «dør inn» til helse- og omsorgstjenestene. Vi gir råd og informasjon om tjenestene kommunen har, og vi hjelper deg med å søke.

Tjenestetorget for voksne

Tjenestetorg barn, unge og familier

Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger er et bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-25 år.

Frivillige

Om du eller en frivillig organisasjon ønsker å bidra med noe kan du registrere deg hos Skedsmo frivilligsentral. De kan nås på telefon: 63812020.

Mottak av klær og utstyr

Hjelpende hender tar i mot:

  • Hele og rene klær
  • Leker
  • Hygieneartikler

Hjelpende hender har adresse Hvamstubben 14, 2013 Skjetten og kan nås på telefon 40875029 eller på e-post: ellen@hjelpendehender.no