Bosetter 260 flyktninger

Kommunestyret har sagt ja til IMDis anmodning om å ta imot og bosette 260 flyktninger i 2022.

Av disse er åtte enslige mindreårige. De 260 inkluderer de 48 flyktningene vi allerede har forpliktet oss til å ta imot og bosette dette året, og antallet omtales som «ekstraordinært høyt». IMDis anmodning kom på bakgrunn av krigen og flyktningsituasjonen i Ukraina.

Kommunens helsetjenester, skoler (inkludert voksenopplæringen), barnehager, kulturinstitusjoner, fritidstilbud til barn og unge samt frivillige lag og organisasjoner forbereder seg nå på å ta imot og inkludere ukrainere som kommer til Lillestrøm.

Håndterbart

Kommunedirektøren vurderer at kommunen har gode strukturer og kompetanse for å håndtere det store antallet som skal bosettes. Å ta imot 260 flyktninger istedenfor 48 innebærer oppbemanning av enkelte tjenester. Kommunen vil imidlertid bli kompensert økonomisk, noe som skal dekke utgifter til oppbemanning og annet.

Bosetting hver måned framover

20 av de nyankomne skal bosettes i april og mai, og deretter skal vi bosette 30 personer per måned ut året. I denne forbindelse vedtok kommunestyret at kommunens boliger i Haugen og Lillehaugen borettslag skal benyttes. Kommunen vil også utsette salg av boliger som er planlagt solgt, og i tillegg anskaffe noen nye. Dessuten har nær 70 privatpersoner henvendt seg og tilbudt boliger til flyktningene.

Til tross for at vedtaket først ble fattet den 6. april, er det allerede ukrainske flyktninger på plass i Lillestrøm kommune.

Informasjon om krisen i Ukraina