Oversikt over alle aktiviteter og påmelding publiseres i juni.

Ung i Lillestrøm og lag og foreninger tilbyr mange ulike dags- og ukesaktiviteter gjennom hele sommeren.

I løpet av sommeren vil Ung i Lillestrøm ha et bredt utvalg av aktiviteter for aldersgruppen 10-18 år. De fleste aktivitetene vil være gratis, mens noen utflukter vil kreve en liten egenandel. Det legges opp til aktiviteter på alle tettsteder i kommunen.