I 2024 får vi 300 nye innbyggere i Lillestrøm kommune. Dette er barn, enslige voksne og familier som alle deler et akutt behov for et sted å bo.

Krig og uroligheter har utløst en global flyktningkrise. Det merker hele verdenssamfunnet på kroppen – også vi i Lillestrøm kommune.

Vi er helt avhengige av å samarbeide med private boligeiere for å klare å bosette disse menneskene. Vi i kommunen bidrar til en trygg og forutsigbar prosess for deg som utleier.

Tusen takk til alle dere som allerede har bidratt!

Til deg som har en bolig til utleie, eller kjenner noen som bør lese dette

  1. I 2024 kommer 300 flyktninger og trenger alle boligtyper- og størrelser
  2. Boligen må være godkjent for utleie, ha god kvalitet og leiekontrakten må følge husleieloven.
  3. Kommunen bistår med alt det formelle og du får en kontaktperson.
  4. Husleieprisen følger prisnivå i markedet.
  5. Kommunen garanterer for at husleien blir betalt etter avtale

Ta uforpliktende kontakt med oss

Dette er ikke en forpliktende registrering. Selv om du registrerer deg hos oss står du fritt til å leie ut til den du selv ønsker. 

Fyll ut skjema for registrering av bolig

Les mer om å leie ut del av bolig

Kontakt

Ta kontakt med NAV Lillestrøm for mer informasjon.

Du kan ta kontakt med en av våre boligfremskaffere på:

 91 56 27 82

Ofte stilte spørsmål om utleie

Hvordan må leiekontrakten være?

Alle leiekontrakter som inngås må være i henhold til Husleielovens bestemmelser.
Det finnes mange maler på leiekontrakt på nettet som du kan benytte og kommunen kan være behjelpelig med å veilede og gi råd både før du inngår kontrakt og i løpet av leieforholdet.
Forbrukerrådet har eksempel på leiekontrakt

Husleieloven

Hvilke krav stilles til boligen?

Boligen må være godkjent for utleie og eier må selv sette seg inn i regelverket som omhandler utleie.

Hva skjer etter at jeg har meldt inn en bolig?

Du vil bli kontaktet av kommunen slik at vi kan avtale nærmer og avtale en befaring i boligen du vil leie ut.

Hvor lang kontrakt må jeg inngå?

Hvis boligen ikke ligger i samme hus som du selv bor i skal leieavtalen være i 3 år.
Hvis boligen/rommet er i samme hus som eier kan du leie ut i et år. Hvis du derimot vil leie ut i en kortere periode enn 1 år må dette begrunnes i kontrakten. Det kan være at du skal benytte boligen selv etter dette tidspunktet eller at boligen skal selges.

Kan jeg si opp leiekontrakten etter at den er inngått?

Ja, oppsigelsestiden skal være opplyst i kontrakten og denne er gjensidig. Leietaker trenger ikke å begrunne en oppsigelse, men utleier må ha en saklig grunn til oppsigelse og oppsigelsen må være i henhold til Husleieloven.

Må jeg akseptere kommunal garanti?

Ja, for at kommunen skal kunne tilvise leietakere må du godta en kommunal garanti for depositum.

Kan jeg ta ekstra betalt for strøm?

Ja, strøm kan beregnes på 3 ulike måter:

  • Den kan inkluderes i husleien
  • Den kan være et tillegg til husleie som et a-kontobeløp. Da kan utleier eller leietaker kreve at kontoen gjøres opp en gang pr år elle retter gjensidig avtale.
  • Strøm abonnement kan tegnes direkte av leietaker.

Hva kan jeg ta i husleie?

Lillestrøm kommune leier ut boliger etter «gjengs leie»-prinsippet, det vil si at leieprisen er et gjennomsnitt av lignende boliger til utleie i samme område og etter samme standard.

Vi forventer at leieprisene i boliger vi tilviser ligger på samme nivå.

Hva skjer hvis det oppstår problemer i leieperioden?

Skulle det oppstå spørsmål eller hendelser kan du kontakte kommunen for å få råd og veiledning om hva du kan gjøre.

Hvis leietaker bryter leiekontrakten kan du varsle skriftlig om klagen og etter å ha gitt flere advarsler kan leieavtalen sies opp.

Kan jeg inngå leieavtale direkte med kommunen og kommunen leie ut videre?

Nei, kommunen leier ikke boliger for fremleie. Leieavtaler inngås direkte mellom leietaker og utleier.

Vil de som leier få noen oppfølging fra kommunen?

Alle flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi vil få oppfølging fra Nav Lillestrøm.