Kommunalt fastlegekontor er avviklet

Det kommunale fastlegekontoret ble avviklet 31.12.22. Pasientene som hadde fastlege her, er nå overført til fastlegeliste ved Nitelva helsesenter i Lillestrøm sentrum.

  • Alle listepasienter skal ha fått informasjon om dette fra Helfo. 
  • Pasienter som står på denne fastlegelisten kan ta kontakt på Nitelva helsesenter ved behov for kontakt med fastlegen.
  • For tiden er lege Angela Mbamalu vikar på denne listen. 
  • Pasienter kan booke time til legen via Helsenorge

Les mer om retten til fastlege og nødvendig helsehjelp på helsenorge.no 

Personer med d-nummer som trenger nødvendig helsehjelp

Personer med d-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med d-nummer har likevel denne retten:

  • Asylsøkere med d-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med d-nummer, og deres familie
  • Utsendt personell ved utenlandske representasjoner i Norge, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med d-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp.

Utskrift av journal

  • For pasienter som har behov for å få utskrift av sin journal, ber vi om at de tar kontakt i god tid.
  • Journalene må hentes av pasienten i mottak på legevakten, etter og ha fått beskjed om at det er klart.
  • Send e-post til legevaktfaktura@lillestrom.kommune.no.