Skedsmo Frivilligsentral holder til på Måsan Aktivitetssenter på Lillestrøm. Her er det bare å komme innom for en uforpliktende samtale, få litt mer informasjon eller for å registrere seg som frivillig.

Skedsmo Frivilligsentral er en møteplass for, og et bindeledd mellom, engasjerte enkeltmennesker i alle aldre, samt frivillige og offentlige organisasjoner. Den er en katalysator for ideer til frivillig arbeid.

Gjennom dette bidrar frivilligsentralen til:

  • Økt aktivitet og samarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn.
  • Økt medvirkning og stimulering til læring hos enkeltpersoner og grupper.
  • Utvikling av økt sosial kontakt.
  • Skape trygghet og tilhørighet igjennom en inkluderende og støttende holdning og pålitelig assistanse når hjelp er nødvendig.

Målsettingen søkes gjennomført ved konkrete aktiviteter, organisering av frivillig hjelp til enkeltpersoner og grupper, samt i møte med enkeltpersoner.

Les mer om virksomheten vår på Facebook.