Om elektronisk innlevering av tilbud

Forskrift om offentlige anskaffelser stiller krav til elektronisk innlevering av tilbud, dersom anskaffelsen omfattes av anskaffelsesforskriften del II og III, dvs. hvis anskaffelsens anslåtte verdi overstiger kr 1 300 000 eks. mva.

Kan vi levere tilbud i post eller på epost?

Nei. Ordinær post vil ikke lenger kunne brukes for disse anskaffelsene, fordi slike løsninger ikke oppfyller sikkerhetskravene som stilles i regelverket. Det samme gjelder for epost.

Bruk kommunens konkurransegjennomføringsverktøy

For å delta i konkurranse MÅ leverandøren derfor levere tilbudet elektronisk gjennom kommunens konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbudet må leveres innen fristen er satt.

Kommunens Lillestrøm kommune benytter Visma TendSign som sitt konkurransegjennomføringsverktøy.

Nyttige lenker