Vårt medlemskap i Etisk handel Norge forplikter også kommunen til å aktivt jobbe for å ivareta mennesker, samfunn, miljø og dyrevelferd.

Lillestrøm kommune kjøper varer og tjenester for 2 milliarder årlig. Samlet sett kjøper det offentlige varer og tjenester for om lag 740 milliarder årlig, og utgjør med det en sjettedel av bruttonasjonalprodukt i Norge. Offentlige anskaffelser kan derfor spille en betydelig rolle for bærekraftig utvikling.

For å sikre bærekraftig utvikling og etterleve våre forpliktelser, søker kommunen å kjøpe varer og tjenester som er produsert etter høye etiske, sosiale og miljømessige standarder. 

Rapportering

Kommunen rapporterer årlig til Etisk handel Norge på vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekraft.

Rapportene finner du her:

Rapportering Etisk handel 2021.pdf (PDF)

Rapportering Etisk handel 2022.pdf (PDF)