Hva går kravet ut på?

Det er fremdeles mangel på lærlingeplasser, og som offentlig oppdragsgiver stiller derfor Lillestrøm kommune krav til bruk av lærlinger i våre kontrakter.

Det er gitt en egen forskrift om plikt til å stille krav til bruk av læringer ved offentlige anskaffelser. Lillestrøm kommune stiller krav i tråd med denne, og der vi finner det hensiktsmessig.

Slik blir du lærling 

Når inntrer kravet?

Verdi og varighet

Plikten til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter inntrer ved kontrakter med en verdi over 2 millioner og med varighet over 3 måneder.

Ikke i tilbud med ved oppstart

Krav til lærling er et kontraktskrav, og trenger derfor ikke være oppfylt på tidspunkt for innlevering av tilbud, men først ved oppstart av kontraktsarbeidene.

Hvem gjelder kravet for?

Kravet om bruk av læringer gjelder både for norske og utenlandske leverandører. Dette er for å hindre at plikten til å bruke lærling i leveransen virker konkurransevridende.

Nyttige lenker

Krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter