Lærling

Lillestrøm kommune er godkjent lærebedrift i 9 fag, og vil ha 77 lærlinger i 2020. Du kan søke læreplass når du har fullført og bestått to år med videregående skole yrkesfag (VG2). 

Hvem kan bli lærling?

Du kan søke læreplass når du har fullført og bestått to år med videregående skole yrkesfag (VG1 og VG2) for det faget du søker læreplass i.

Hvilke fag kan du bli lærling i?

I Lillestrøm kommune kan du bli lærling i følgende fag:

• Helsefagarbeiderfaget
• Barne- og ungdomsarbeiderfaget
• Byggdrifterfaget
• IKT-servicefaget
• Institusjonskokkfaget
• Kontor- og administrasjonsfaget
• Anleggsgartner
• Hestefaget
• Vei- og anleggsfaget

Søknadsfrist

Vi lyser ut ledige lærlingeplasser i februar hvert år. Da får du også nærmere beskjed om søknadsfrister.
Ønsker du å søke læreplass ellers i året – ta kontakt med oss på Lærlingekontoret.
Se alle ledige læreplasser (https://www.lillestrom.kommune.no/stillinger)

Slik søker du læreplass
Vi lyser ut sine ledige lærlingeplasser på denne siden i februar hvert år.

Ønsker du å søke læreplass ellers i året – ta kontakt med oss på Lærlingekontoret.

Hva kan Lillestrøm tilby deg som lærling?

I Lillestrøm kommune skal vi legge til rette for et godt læringsmiljø, og vi er opptatt av å tilby godt kvalifiserte veiledere. Vi vil tilby individuellopplæring og variert arbeidserfaring. Målet til Lillestrøm kommune er å rekruttere god fremtidig arbeidskraft, og vi ønsker derfor flere kvalifiserte søkere.

Se hvordan det er å være lærling i Lillestrøm kommune

Hva ønsker vi oss av deg?

Vi søker lærlinger som har:

  • Stå-på-vilje
  • Motivasjon
  • Lite fravær
  • Gode norskkunnskaper

Se hva vi på Lærlingekontoret kan hjelpe deg med.

Kontakt

Lærlingekontoret