Hvem kan bli lærling?

Du kan søke læreplass når du har fullført og bestått to år med videregående skole yrkesfag (VG1 og VG2) for det faget du søker læreplass i.

Hvilke fag kan du bli lærling i?

I Lillestrøm kommune kan du bli lærling i følgende fag:

Barne- og ungdomsarbeider

Læretiden

I barne- og ungdomsarbeiderfaget jobber du som lærling første læreåret i barnehage og andre læreår på skole/SFO. Siste halvdel av læretiden velger du selv om du vil jobbe i barnehage eller skole/SFO, det er også her du tar fagprøven.

Egenskaper som er viktige i dette yrket

Skal du jobbe innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget må du ha omsorg for barn og være glad i barn. Du har interesse for barns utvikling og god relasjonsforforståelse. Like å arbeide i team der det forventes både bidrag, initiativ og å kunne reflektere sammen med andre. Du er glad i uteliv og tar ansvar.

Kurs

Lærlinger kan delta i opplæring/kursing i barnehagen, planleggingsdager og personalmøter.
De kan også delta på kurs i barnehagens egen kompetansekatalog

Byggdrifter

Læretiden

Du får erfaring fra flere ulike bygg som skole, barnehage, sykehjem med mer. Du vil også lære om forskjellige tekniske anlegg, både av mer moderne art, men også noe eldre.

Egenskaper som er viktige i dette yrket

Du bør være teknisk interessert, tålmodig og kunne kommunisere godt. Like å bruke pc som verktøy. Du må også være handy.

Kurs

Det er flere typer kurs som blant annet sikkerhetskurs, brannforebyggende arbeid, ventilasjonsanlegg.

Ernæringskokk

Er du positiv, har et glimt i øyet, liker å samarbeide med andre og ikke minst brenner for å lage mat til de som trenger det mest, da er kanskje ernæringskokk det rette yrket for deg.
Våre kjøkken lager mat til eldre mennesker som har behov for god matomsorg der jobben vi gjør er svært viktig for å lykkes. For disse menneskene er maten et høydepunkt i hverdagen og jobben du gjør utgjør virkelig en forskjell.
Høsten 2021 mottok vi matomsorgsprisen for sitt arbeid med maten til kommunens eldre

Om læretiden

 • Vi legger til rette for et godt læringsmiljø, og tilbyr godt kvalifiserte veiledere. Vi vil tilby variert opplæring, der lærlingen vil være innom flere avdelinger i løpet av læretiden.
 • I læretiden vil du være innom lokalkjøkken, produksjonskjøkken og café. Du starter læretiden på lokalkjøkken der du vil lære mye om spesialkost, baking av kaker tillaging og desserter og klassisk produksjon av varme retter. Her arbeider du i trygge omgivelser med en liten personalgruppe.
 • I tiden på produksjonskjøkkenet vil du lære mye om storproduksjon med moderne produksjonsmetoder, her vil du være med å lage mat til mange mennesker der fokus på god smak og rett ernæring står sentralt. På produksjonskjøkkenet lærer du også mye om hvor viktig samarbeid er i dette yrket.
 • I tiden på kafé lærer du om kafédrift og catering, her vil du også lære god kundebehandling og om servering av mat.

Alle våre kjøkken har dedikerte veilederes som følger deg opp gjennom læretiden. I samarbeid med deg sørger vi for at du når alle kompetansemålene i læreplanen og gjør deg rustet til fagprøve og fremtidig arbeid som kokk. I kjøkkenorganisasjonen finnes også klinisk ernæringsfysiolog som sørger for god kunnskap om ernæring. Vi tilbyr flere relevante kurs gjennom læretiden

Hvor holder vi til?

Alle våre kjøkken ligger lett tilgjengelig med tog og buss, sentralt plassert i Lillestrøm kommune.

Aktuelle arbeidssteder etter læretiden

Som ernæringskokk/institusjonskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innenfor eksempel helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.
Ernæringskokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må forstå matens ernæringsmessige betydning og kunne lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke. Kreativitet og estetisk sans kan være en fordel.

Kurs

Vi har mange ulike kurs innen spesialkost, kurs i ernæringslære og næringsberegning, temakurs som for eksempel desserter, fileteringskurs hos bedrift og kjøttskjæringskurs i bedrift.

Gartnerfaget

Læretiden

I gartnerfaget jobber du hele læretiden i enheten Drift park og friluftsliv, med noe utplassering i andre bedrifter for å dekke alle emnene i faget.

Du får oppfølging av en veileder og jobber i team med andre gartnere. Du er med å utføre planting og stell av blomster, busker og trær, beskjæring av busker og trær, gressklipping, vår og høstrydding, samt andre oppgaver enheten har.

Dette utføres på alle kommunale grøntområder som parker, lekeplasser, by torv, badeplasser, skoler, barnehager og helseinstitusjoner. 

Egenskaper som er viktige i dette yrket:

 • Like å være ute
 • Kreativ
 • Nøyaktig
 • Selvstendig  

Kurs:

Du vil få delta på kurs du trenger for å utføre arbeidsoppgavene i enheten. Dette kan være arbeid langs vei, bruk av motorsag, bruk av lift og varme arbeider

Helsefagarbeider

Læretiden

Lærlingtiden går over 4 halvår. Første halvår jobber du i sykehjem, andre halvår jobber du i bo- og miljøtjenester, tredje halvår i hjemmetjenesten. Siste halvår velger du selv hvilken tjeneste du ønsker å fordype deg i og dermed utføre fagprøve på.

Egenskaper som er viktige i dette yrket

Som lærling i helsefag bør du være interessert i mennesker. Motivert til å bidra til at den enkelte skal mestre sin egen hverdag. Du bør være interessert i kommunikasjon og relasjoner mellom mennesker.

Kurs

Som lærling deltar du på kurs som arrangeres i tjenesten. Flere av de er nettbaserte. For eksempel medisinkurs og kurs i forflytning.

Hestefag

Læretiden

 

Egenskaper som er viktige i dette yrket

 

Kurs

 

IT-drift

Læretiden

Første halvår som lærling jobber du på avdeling IT-brukerstøtte. Her løser tekniske problemer de ansatte har over telefon eller via mail. Det er her du lærer bedriften å kjenne. Du får en innføring i sentrale komponenter som er i bruk hos IT Drift. Andre halvår er også hos brukerstøtte med mye av de samme oppgavene, men mer fordypet. Tredje halvår jobber du på avdeling IT-drift, og går dypere inn på tekniske utfordringer. Du vil bistå med å sette opp og vedlikeholde systemer og klienter. Det er også nå du spesialiserer deg i et valgt tema som de selv velger. Fjerde halvår er også på avdeling IT Drift. Her fortsetter du med spesialiseringen og videre arbeidsoppgaver.
Første året er de i brukerstøtte og har masse kontakt med ansatte i kommunen. Da er det viktig å sette seg inn i brukerens perspektiv og kunne forstå problemene. Også det å kunne forklare og lære bort det.

Andre året byr på nye problemstillinger hvor du må benytte kilder for dokumentasjon rundt feilsøking for å kunne løse de vanskelige utfordringene vi har. Du må også kunne omstille deg raskt til å jobbe med noe annet enn det du driver med fordi et system «går ned» og trenger umiddelbart oppfølging.

Egenskaper som er viktige i dette yrket

Du bør kunne tenke innovativt og lete etter automatiserte løsninger. Det er en fordel ettersom vi strever etter å finne gode og enkle løsninger for ansatte.

Kurs

Vi har faste kurs/gjennomganger rundt personvern/GDPR og sentrale komponenter i vår infrastruktur hvert halvår med økende vanskelighetsgrad.

IT-utvikler

Læretiden

Første halvår vil du som lærling jobbe på avdeling IT- brukerstøtte, her blir du introdusert til hvilke områder en kommune driver med. De resterende tre halvårene er opplæringen sammen med kommunens utviklingsteam.

Egenskaper som er viktige i dette yrket

Som lærling i IT-utviklerfaget bør du være analytisk, dvs. å kunne sette deg inn i sammenhenger og problemstillinger. Du må også være nysgjerrig. Du bør ha interesse for teknologi og ha lyst til å lære.

Kurs

 • Gjennomgang av personvernsforordning med oppgaver.
 • Gjennomgang av identitetsplattformen som kommunen bruker.
 • Opplæring i metodikken som kommunen bruker i sitt daglige utviklingsarbeid.
 • Opplæring i skytjenester som brukes av kommunen ifm utviklingsarbeidet.

Kontor- og administrasjon

Læretiden

Læretiden gjennomføres på fire ulike virksomheter/avdelinger gjennom 2 år.
de er:

 1. Servicesenteret - ansvarlig virksomhet IKT avdelingen
 2. Regnskapsavdelingen
 3. Dokumentsenteret
 4. HR avdelingen

Egenskaper som er viktige i dette yrket

Ønske og vilje til å bli en god og dyktig fagarbeider, serviceinnstilt, like mennesker, nøyaktighet, bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, opptatt av god kommunikasjon, ha samarbeidsevner, kontaktsøkende, etterspør informasjon og opptatt av gode løsninger.

Kurs

 • Hver avdeling holder internundervisning.
 • Undervisning i avdelingens fagrelaterte oppgaver.

innholdsproduksjon

Læretiden

Som lærling i innholdsproduksjon tilbringer du læretiden i kommunikasjonsrommet hos kommunikasjonsavdelingen. Der jobber du med de ulike emnene innen faget, sammen med erfarne kommunikasjonsrådgivere.

Egenskaper som er viktige i dette yrket

Du bør være kreativ og være opptatt av alt fra fargekomposisjoner til godt språk og gode utsnitt. Du må være nøyaktig og du må kunne jobbe selvstendig. Kommunikasjon er ingen ni til fire-jobb, så du må også regne med å ta noen jobber på ettermiddags- eller kveldstid.

Kurs

Du deltar på samlinger/kurs som arrangeres i kommunikasjonsavdelingen

Renholdsoperatør

Læretiden

Som renholdsoperatør har du praksis ute på skole med en veileder

Egenskaper som er viktige i dette yrket

Du bør være samarbeidsvillig , fleksibel, selvstendig, blid og utadvendt, evnen til å ville lære

Kurs

Vi har fagdag den 7. september for Internservice

Søknadsfrist

Vi lyser ut ledige lærlingeplasser i februar hvert år. Da får du også nærmere beskjed om søknadsfrister.
Ønsker du å søke læreplass ellers i året – ta kontakt med oss på Lærlingekontoret.

Slik søker du læreplass

Vi lyser ut sine ledige lærlingeplasser på denne siden i februar hvert år.

Ønsker du å søke læreplass ellers i året – ta kontakt med Lærlingekontoret.

Hva kan Lillestrøm tilby deg som lærling?

I Lillestrøm kommune skal vi legge til rette for et godt læringsmiljø, og vi er opptatt av å tilby godt kvalifiserte veiledere. Vi vil tilby individuell opplæring og variert arbeidserfaring. Målet til Lillestrøm kommune er å utdanne gode fagarbeidere.

Samlinger og sosialt for lærlinger

Før oppstart samles nyansatte lærlinger for informasjonsmøte.
Ved oppstart av læretiden arrangeres det fellessamlinger med fokus på lønn, skattekort, rettigheter og plikter i arbeidslivet.
Lærlinger fra IT-fagene holder IT opplæring for alle nye lærlinger. 

Vi har en sosial samling rundt juletider.

I tillegg kommer det tilpassede fagbaserte samlinger.

Det vil også være behov for at lærlinger er med å reklamere for sitt fag på messer, stand og til videregående skoler. I tillegg har vi startet et samarbeid hvor vi vil besøke 10. klassinger i kommunen.

Lønn

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Den lønnen utgjør per 01. mai 2022, 389.000,-.

I de to årene du er «ute i jobb» vil du gradvis stige i lønn, i følge denne modellen:
1. Halvår 30 %
2. Halvår 40 %
3. Halvår 50 %
4. Halvår 80 %

For fagene «Byggdrifter» og «Renholdsoperatør» er læretiden tre år og lønnen fordeles noe annerledes.

Se hvordan det er å være lærling i Lillestrøm kommune

Hva ønsker vi oss av deg?

Vi søker lærlinger som har:

 • «Stå-på-vilje»
 • Motivasjon
 • Lite fravær
 • Gode norskkunnskaper

Se hva vi på Lærlingekontoret kan hjelpe deg med.

Kontakt

Lærlingekontoret