Hva har vi ansvar for?

 • Elektronisk opplæringsbok (OLKWEB)
 • Oppmelding til fagprøven
 • Det administrative ansvaret for deg som er lærling
 • Å være tilgjengelig for lærlingene ved spørsmål og lignende
 • Delta på samtaler og møter tilknyttet læretiden

Hva kan vi tilby?

 • Skolerte veiledere med høy kompetanse
 • Elektronisk opplæringsbok (OLKWEB) - og PC ved behov
 • Lønn under utdannelse
 • Individuell oppfølging
 • Allsidig arbeidserfaring
 • Et stort lærlingemiljø