Kommune i vekst med høy byggeaktivitet

Lillestrøm kommune er en kommune i vekst, noe som blant annet innebærer høy byggeaktivitet. I tillegg til spennende nybygg har kommunen til enhver tid flere pågående drift- og vedlikeholdsprosjekter.

Byggesektoren har et stort potensial for å få ned verdens utslipp. Lillestrøm kommune er bevisst sitt samfunnsansvar og stiller krav til miljø i våre byggeprosjekter.

Viktige satsningsområder for kommunen

  • Bruk av bærekraftig teknologi og materialer
  • Effektive og ressursbesparende byggeprosesser
  • Fossil- og utslippsfrie byggeplasser
  • Sirkulærøkonomi
  • Gjenbruk

Utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner

Lillestrøm kommune deltar i et internasjonalt prosjekt i regi av Kunnskapsbyen Lillestrøm for å bidra til økt bruk av fornybar energi i offentlig og privat sektor ved å fremme bruk av utslippsfire kjøretøy og arbeidsmaskiner i bygge- og anleggsprosjekter og i kommunal drift.

Andre miljø- og klimasatsninger i kommunen

Lillestrøm kommune har miljø- og klimasatsninger på flere og ulike områder. Du kan lese mer på sidene for Energi, klima og miljø.